• Laipni lūgti "Lauku Ceļotāja" e-mācību vietnē!

  Šeit varat atrast lauku tūrisma mācību materiālus, pētījumus, vadlīnijas un citu lauku tūrisma uzņēmējiem vai studentiem noderīgu informāciju, kā arī apgūt lauku tūrisma interaktīvu e-apmācības kursu.

  • sadaļā Profesionālās diskusijas Jūs varat uzdot ar lauku tūrismu saistītus jautājumus un saņemt atbildes no "Lauku ceļotāja" vai citiem kompetentiem speciālistiem, kā arī iesaistīties jautājumu un atbilžu foruma diskusijās un atbildēt uz citu uzdotajiem jautājumiem.

  Lai saņemtu pilnu pieeju e-mācību vietnē publicētajai informācijai un piedalītos jautājumu un atbilžu forumā, lūdzu pieslēdzieties šeit.

  N.B.! Vairāki "Lauku ceļotāja"  agrāk izstrādātie mācību materiāli joprojām atrodami mūsu iepriekšējā apmācību portālā. Ja šeit nevarat atrast kādu no Jūs interesējošiem materiāliem, skatieties old.macies.celotajs.lv

  Profesionālās diskusijas

  Diskusijas

  Profesionālās diskusijas

  Uzdotiet ar lauku tūrismu saistītus jautājumus, saņemiet atbildes no "Lauku ceļotāja" vai citiem kompetentiem speciālistiem, iesaistīties jautājumu un atbilžu foruma diskusijās un atbildietuz citu uzdotajiem jautājumiem

  Informācija tikai "Lauku ceļotāja" biedriem

  Forums "Notiek arī tā..." - informācija par negatīvu pieredzi ar klientiem, brīdinājumi un ieteikumi.


Kursi


Jaunumi

Jauns apmācību kurss "Zaļākas nākotnes prakses. Padomi tūrismā iesaistītajiem uzņēmējiem - vietējās pārtikas, dzērienu ražošanas un pakalpojumu sniedzējiem."

Nosūtīja Lauku Celotajs

Esam izveidojuši jaunu apmācību kursu “Zaļākas nākotnes prakses. Padomi tūrismā iesaistītajiem uzņēmējiem - vietējās pārtikas, dzērienu ražošanas un pakalpojumu sniedzējiem.”. Tas veidots kā praktisks padomdevējs MVU esošās darbības pilnveidei. Ikvienam uzņēmējam jāizprot galvenie biznesa elementi, jāizstrādā uzņēmuma un produkta vai pakalpojuma vērtības piedāvājums saviem klientiem un jāizprot, kā kļūt efektīvākiem augošās konkurences apstākļos.

Kursā ietvertas šādas sadaļas: vietējo ēdienu un dzērienu prezentācija, stāstu stāstīšana, vietējie produkti ēdienkartēs, klientu segmenti un mērķa grupas, kanāli klientu sasniegšanai, izplatīšana un loģistika, cenu noteikšana un pārdošana. Katras sadaļas beigās ir uzdevumi, lai pārbaudītu savas zināšanas. Kursā pieejams arī “Videi draudzīga lauku tūrisma uzņēmuma pārbaudes saraksts tiešsaistē”, lai izprastu, ko nozīmē ilgtspēja lauku tūrisma uzņēmumā, novērtētu savas saimniecības ilgtspējas potenciālu un iespējas iegūt “Zaļo sertifikātu”.

Materiālu iespējams lejupielādēt kā lasāmu rokasgrāmatu pdf formātā šeit.

Šis apmācību kurss izstrādāts Nord+ ADULT Programmas Projekta (NPAD-2021/10090) “Zaļākas nākotnes prakses. Padomi tūrismā iesaistītajiem uzņēmējiem - vietējās pārtikas, dzērienu ražošanas un pakalpojumu sniedzējiem.” ietvaros.

Informācija par projektu: https://www.celotajs.lv/lv/project/33


Jauns apmācību kurss “Kā veidot videi draudzīgus lauku tūrisma pakalpojumus mazajos uzņēmumos”

Nosūtīja Lauku Celotajs

Esam izveidojuši jaunu apmācību kursu “Kā veidot videi draudzīgus lauku tūrisma pakalpojumus mazajos uzņēmumos”. Tas veidots kā praktisks padomdevējs lauku tūrisma uzņēmējiem – naktsmītņu un atvērto lauku saimniecību īpašniekiem, atbildot uz jautājumiem par to, kas ir ilgtspēja lauku tūrismā un kādēļ mūsdienīgam lauku tūrisma uzņēmējam ieviest ilgtspējīgas attīstības principus savā uzņēmumā.

Kursā ietvertas šādas sadaļas: ko nozīmē būt ilgtspējīgam lauku tūrisma uzņēmumam; ilgtspējīga lauku tūrisma uzņēmējdarbības veidi; resursu ilgtspējīga izmantošana; kā izmantot vietējās zināšanas un veidot sadarbību; mārketings un komunikācija; ekonomika - kā panākt, lai zaļā saimniekošana būtu finansiāli ilgtspējīga; noderīgi instrumenti un palīdzība ilgtspējīgai lauku tūrisma attīstībai; tūrisma ētikas kodekss. Katras sadaļas beigās ir testa jautājumi, lai pārbaudītu savas zināšanas. Kursa nobeigumā pieejams arī “Videi draudzīga lauku tūrisma uzņēmuma pārbaudes saraksts tiešsaistē”, lai izprastu, ko nozīmē ilgtspēja lauku tūrisma uzņēmumā, novērtētu savas saimniecības ilgtspējas potenciālu un iespējas iegūt „Zaļo sertifikātu”.

Materiālu iespējams lejupielādēt kā lasāmu rokasgrāmatu pdf formātā šeit.

Šis apmācību kurss izstrādāts Nord+ ADULT Programmas Projekta (NPAD-2018/10114) “Ilgtspējīgas zināšanas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem lauku tūrismā, stiprinot saikni starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību lauku MVU nozarē” ietvaros.

Informācija par projektu: https://www.celotajs.lv/lv/project/18

Nord Plus

Vecākas tēmas...