Kurss tiem, kas vēlas saimniekot videi draudzīgāk. Kurss veidots kā praktisks padomdevējs lauku tūrisma uzņēmējiem, atbildot uz jautājumiem par to, kas ir ilgtspēja lauku tūrismā un kādēļ mūsdienīgam lauku tūrisma uzņēmējam ieviest ilgtspējīgas attīstības principus savā uzņēmumā.