Section outline  • Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt uzņēmējam izveidot vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu.

   Rokasgrāmatas saturā:

   • Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma definīcija un saimniecību piemēri;
   • Padomi produkta izveidošanā - kā sagatavot ekskursiju, prezentāciju, degustāciju, meistarklasi, kā demonstrēt ražošanas procesu vai iesaistīt apmeklētājus interaktīvā programmā, kas jāņem vērā, uzsākot produkcijas un/vai suvenīru tirdzniecību;
   • Infrastruktūra - nosacījumi ceļa norādēm, stāvvietām, apmeklētāju tualetēm, klientu informācijai;
   • Pārskats par dažādu lauksaimniecības un amatu jomu vēsturisko attīstību, interesanti fakti, kas izmantojami produkta veidošanā.
  • Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produkta veidošanas rokasgrāmata PDF formātā


  • Šīs rokasgrāmatas mērķis ir izskaidrot vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produkta vispārējos un specializētos kritērijus.

   Rokasgrāmatas saturā:

   • Vispārējie kritēriji;
   • Specializētie kritēriji;
   • Piemēri;
   • Akreditācija;
  • Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produkta kritēriju rokasgrāmata PDF formātā


  • Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem ievest tirgū un popularizēt vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu.

   Rokasgrāmatas saturā:

   • Mērķa grupas
   • Marketinga un popularizēšanas pasākumi
   • E-marketings
  • Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produkta marketinga rokasgrāmata PDF formātā