Programma domāta kā atbalsts apmācības sniedzējiem aktīvā tūrisma mācību kursu izstrādē atbilstoši apmācāmo vajadzībām. Programma sastāv no astoņiem moduļiem, kuru kopējais apmācības ilgums paredzēts 700-900 stundas, atkarībā no nepieciešamības. Tā balstīta uz nepieciešamību izveidot kopīgu apmācības ietvaru un domāta gan esošiem tūrisma uzņēmējiem, gan iesācējiem, kas ņem vērā šodienas vajadzības Eiropas lauku reģionos, t.sk. dabas, kultūras un vēstures potenciālu. Tās palīgmateriāls ir "Aktīvā Tūrisma Apmācības Rokasgrāmata", kas domāts gan apmācāmajiem, gan apmācību sniedzējiem, kā arī pašmācībai.