Šo rokasgrāmatu mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem ievest tirgū un popularizēt vēsturiskā
mantojuma agrotūrisma produktu.