Rokasgrāmata ir praktisks palīgs lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri vēlas sekot Latvijas novadu vēsturiskajām tradīcijām, veidojot un atjaunojot savu sētu, plānojot jaunas ēkas un pārbūvi. Rokasgrāmatas tēmas:

1. Lauku sētas veidošanas principi, novadu atšķirības.

2. Ārtelpu arhitektūras principi.

3. Iekštelpu arhitektūras funkcionalitāte un estētika.

4. Ainavas veidošanas principi.

5. Praktiski piemēri.

6. Vispārēji, praksē balstīti ieteikumi un principi.


Rokasgrāmata veidota sadarbībā ar arhitektiem Jāni Saknīti, Ināru Kārkliņu, Ievu Kraukli.