Šis Ilgtspējīga tūrisma modelis izstrādāts, dokumentējot ilgtspējīga tūrisma galamērķa veidošanas procesu Slīteres nacionālajā parkā. Tas sastāv no vairākiem dokumentiem - vadlīnijām, kuras tapušas, dokumentējot tūrisma produktu veidošanas, pasākumu rīkošanas, mārketinga materiālu sagatavošanas, apmeklētāju monitoringa un citu darbu pieredzi. Vadlīnijas parāda, kā modelis ieviešams praksē.