Tēmu izklāsts

 • Ko nozīmē būt ilgtspējīgam lauku tūrisma uzņēmumam

  Vai zaļajai saimniekošanai ir kādas priekšrocības un ko es iegūšu no tā, ka saimniekošu videi draudzīgāk? - šādu jautājumu bieži uzdod lauku tūrisma uzņēmēji. Šī rokasgrāmata veidota kā praktisks padomdevējs lauku tūrisma uzņēmējiem – naktsmītņu un atvērto lauku saimniecību īpašniekiem, atbildot uz jautājumiem par to, kas ir ilgtspēja lauku tūrismā un kādēļ mūsdienīgam lauku tūrisma uzņēmējam ieviest ilgtspējīgas attīstības principus savā uzņēmumā.


 • Ilgtspējīga lauku tūrisma uzņēmējdarbības veidi

  Ko saprotam ar ilgtspējīgu lauku tūrisma biznesu? Tādu, kas ir maza mēroga (piemēram, - vienas ģimenes), ilgtermiņa (to turpina bērni), kur tiek videi draudzīgā un atbildīgā veidā izmantoti apkaimes dabas resursi (dabas aizsardzības aspekts), rūpējoties arī par resursu turpmāko aizsardzību, tiek radītas darba vietas (ekonomiskais aspekts) lauku teritorijās, notiek sadarbība ar vietējiem ražotājiem un vietējiem iedzīvotājiem (sociālais aspekts), un kas ir attiecīgi izvēlētai klientu mērķauditorijai draudzīgs. Svarīga nozīme ir produkta mārketingam, kuram arī jāatbilst iepriekšminētajiem aspektiem (notiek sadarbība ar vietējo pašvaldību un tūrisma informācijas centru, utt.).

  Tālākajās apakšnodaļās ir īsi uzskaitīti ilgtspējīga biznesa veidi un minēti konkrēti piemēri no prakses.


 • Resursu ilgtspējīga izmantošana

  Resursu saudzēšana ir svarīgs ilgtspējas aspekts. Šajā jomā notiek nemitīgas pārmaiņas, gan attīstoties tehnoloģijām, gan mainoties sabiedrības attieksmei un paradumiem. Saimniekiem jāspēj sekot līdzi jaunumiem un ieviest tos savā saimniecībā.


 • Kā izmantot vietējās zināšanas un veidot sadarbību

  Mūsdienīgs un ilgtspējīgs lauku tūrisma uzņēmums nepastāv izolēti no apkārtējās vides un sabiedrības. Mijiedarbība ar vietējo kopienu ir resurss, kas palīdz veidot pilnvērtīgu un kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu. Svarīgi ir pašam uzņēmējam apzināt informāciju, iepazīties tuvāk ar apkārtnes iedzīvotājiem un uzņēmējiem, un saskatīt potenciālu tūrisma piedāvājumam.

 • Ekonomika - kā panākt, lai zaļā saimniekošana būtu finansiāli ilgtspējīga

  Ilgtspējīgs tūrisms no nišas tūrisma ir kļuvis par tādu tūrisma veidu, kas sagādā baudu ceļotājiem, nekaitē apkārtējai videi, dod labumu vietējai sabiedrībai un nes peļņu tūrisma uzņēmējiem. Neraugoties uz daudziem veiksmīga biznesa piemēriem, tomēr ir daudz tādu tūrisma uzņēmumu, kam ilgtspējas principu ievērošana ir drīzāk labas gribas jautājums, nevis peļņas līdzeklis.


 • Mācību materiāls - darbam bez tiešsaistes režīma