Šī rokasgrāmatava sagatavota, lai palidzētu tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem popularizēt savus
pakalpojumus un ievietotu informāciju par sevi dažādās interneta vietnēs. Jo mūsdienās ar izveidotu mājas
lapu tīmeklī ir par maz, nepieciešama regulāra komunikācija ar klientiem, lai informācija tiem būtu brīvi un
vienkārši pieejama.