Militāro objektu apsaimniekošanas vadlīniju mērķis ir parādīt veiksmīgo Eiropas praksi un veicināt Latvijas militārā mantojuma izmantošanu jaunu tūrisma produktu veidošanā, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību militāro objektu turpmākajai aizsardzībai, jo lielākā daļa no 19. - 20. gs. militārajiem objektiem ir zuduši uz neatgriešanos.