Latvijas Lauku tūrisma asociācija (LLTA) „Lauku ceļotājs” ir sagatavojusi materiālu „Padomdevējs lauku tūrisma uzņēmējiem ilgtspējīgai saimniekošanai NATURA 2000 teritorijās”, kura galvenais mērķis ir veicināt lauku tūrisma uzņēmēju u.c. interesentu informētību, kā arī parādīt pašu uzņēmēju un arī ceļotāju viedokli un attieksmi pret teritorijām ar dabas aizsardzības statusu.