Darba mērķis bija projekta „Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana NATURA 2000 teritorijas - populāros un potenciālos tūristu galamērķos” ietvaros identificēt un atspoguļot konkrētu pozitīvo un negatīvo praksi, kas apkopota un analizēta šajā dokumentā.