Šie priekšlikumi ir domāti zemes īpašniekiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, visiem būvniecības procesa dalībniekiem, kuri plāno un īsteno piekrastes apbūvi Slīteres nacionālajā parkā, saskaņojot tradicionālās un mūsdienu vērtības.