Galvenais FONTES projekta rezultāts, kas tiek pārnests AKTOS projekta ietvaros, ir Labas Prakses Vadlīnijas. To uzdevums ir informēt par nodarbinātības iespējām, balstoties uz laukos esošajiem resursiem, kuri netiek pietiekami izmantoti.