Projekta uzmanības lokā bija nepieciešamība uzlabot lauku kopienās pieejamību mācībām un mācību materiāliem, un attīstītām inovatīvām metodoloģijām, kas nodrošina mācību atbalsta sistēmas un savienojumu risinājumus. Šo jauno mācību pieeju atbalstam un uzlabošanai tika izveidoti īpaši šim nolūkam paredzēti mācību materiāli.