Materiāls tūrisma operatoriem un aģentiem līdzsvarota tūrisma sertifikāta iegūšanai „Travellife" www.travelife.info

Tā ir starptautiska ilgtspējas sertifikācijas sistēma tūrisma idustrijā. Tajā ietverti vairāki moduļi, kas pilnveidos jūsu zināšanas par tūrisma pozitīvo un negatīvo ietekmi. Jūs uzzināsiet, kā jūsu uzņēmumā praksē īstenot vides un sociālo atbildību.

Katrā modulī ietverts sekojošais:

  • Ievads par svarīgākajām tūrisma ietekmēm,
  • Iespējamās rīcības un risinājumi no tūrisma uzņēmuma pozīcijām. Pie katras rīcības apraksta ir norādīts, kādas ir obligātās Travelife prasības attiecībā uz šo rīcību. Travelife interneta platformā (travelife.info) atrodama informācija par labas prakses piemēriem un atsauces.

Pēc Travelife apmācības Jūs varat pārbaudīt savas zināšanas un izpratni vispirms neformālā eksāmenā tiešsaistē. Pēc formāla eksāmena nokārtošanas tiešsaistē Jūs saņemsiet personīgu sertifikātu, kas apliecina Jūsu iegūto kvalifikāciju: Travelife Ilgtspējas Vadītājs. Sertifikāts ir derīgs 3 gadus, pēc tam Jums jāpiedalās kvalifikācijas atjaunošanas kursos.