2007. g. Latvijas Lauku tūrisma asociācija (LLTA) „Lauku ceļotājs” veica lauku tūrisma uzņēmēju aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot minēto respondentu pamatzināšanas un attieksmi pret teritorijām ar NATURA 2000 statusu, kā arī uzņēmēju organizēto aktivitāšu galvenajām formām minētajās teritorijās, turpmākās attīstības plāniem, kā arī tendencēm lauku tūrisma sektorā.