Šis materiāls domāts tiem, kas vēlas izmantot savu pieredzi un prasmes dažādās, ar tradicionālo latvisko mantojumu saistītās jomās, lai izveidotu komerciālu un kvalitatīvu tūrisma produktu. Tas balstīts uz praktiskas pieredzes un piemēriem.