Vadlīniju mērķis ir vienotas Latvijas aktīvā tūrisma maršrutu marķēšanas sistēmas ieviešana, lai veicinātu videi draudzīga un ilgtspējīga tūrisma attīstību, gan arī samazinātu līdzekļu u.c. resursu apjomu, kas līdz šim ir ticis ieguldīts maršrutu marķēšanas procesā.