Vadlīniju „Kā izstrādāt brīvdabas informācijas stendu” brīvdabas informācijas stendu informācijas saturam mērķis ir rādīt piemēru, kā sagatavot ceļotājiem
draudzīgu, ar zinātniskiem terminiem nepārsātinātu un saprotamu, tajā pašā laikā noderīgu un izglītojošu stenda informāciju par teritoriju vai objektu.