Materiāls izstrādāts lauku tūrisma mītņu saimniekiem – ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem -, lai palīdzētu izpildīt normatīvo aktu prasības drošas un nekaitīgas pārtikas aprites nodrošināšanai.