Šaja materiālā apskatītas tās jomas, kas tūristam nozīmē drošību un kas to nodrošina. Šeit aprakstīta esošā situācija, noteikumi un normas LR attiecībā uz tūrisma mītnēm, īpaši lauku teritorijās.