Pētījums tika veikts, lai noskaidrotu lauku tūrisma tirgus prasības, vajadzības un klientu izvēli.