Kā jebkura cilvēka darbība, arī tūrisms visās tā izpausmēs ietekmē procesus dabā. Tūrisma un dabas attiecības ir pētītas daudzviet pasaulē. Arī Latvijā pēdējos gados šai problēmai pievērsta pastiprināta uzmanība. Šajā materiālā galvenokārt izmantota citās valstīs uzkrātā pieredze, kas ilustrēta ar piemēriem no Latvijas.