Vadlīnijas var noderēt kā metodiski ieteikumi dažādu tūrismā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju un tūrisma NVO darbiniekiem. Vadlīnijas ir arī viens no instrumentiem, kādā veidā noteikt teritorijas apmeklētāju skaitu un izvērtēt tūrisma nozares ietekmi uz tūrisma galamērķa sociāli – ekonomisko vidi.