Šeit pieejami "Lauku ceļotāja" izstrādātie mācību materiāli, kas noderīgi lauku tūrisma uzņēmējiem, studentiem, TIC , pašvaldību tūrisma speciālistiem un citiem interesentiem. Jūs varat lejuplādēt visus sarakstā minētos materiālus pdf formātā. Pie katra mācību materiāla/kursa ir novērtējuma anketa, kur varat izteikt savu viedokli un palīdzēt mums tos uzlabot.