Professional discussions

Ludzu painformet par gaidamajam izmainam Personas datu uzglabasanas joma?

Atbilde: Ludzu painformet par gaidamajam izmainam Personas datu uzglabasanas joma?

by Lauku Celotajs -
Number of replies: 0

Cien. kolēģi!

Informēju par ALTA aktivitātēm sakarā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu.

Ir nosūtīts iesniegums DVI ar lūgumu izveidot konsultatīvo padomi tūrisma nozares jautājumu risināšanai, lai, savstarpēji sadarbojoties jau sākotnēji novērstu riskus neatbilstošai personas datu apstrādei, kā arī lai, savastarpēji sadarbojoties ar tūrisma nozarē strādājošajiem, izvērtētu via tūrisma nozares normatīvie akti atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Uz iepriekš apkopotajiem biedru jautājumiem (tos Inga rādīja savā prezentācijā arī kopsapulcē), ko ALTA iesniedza DVI, ir saņemta  skaidrojoša vēstule - lūdzu, skatiet pielikumā!.

Pievienoju arī ECTAA skaidrojuma pilnu tekstu, kas tika sapulces dalībniekiem izdalīts,  lai varat ar to ērtāk strādāt.

Ar cieņu,
Astrīda