Lai saņemtu pilnu pieeju e-mācību vietnē publicētajai informācijai, uzsāktu mācības un piedalītos jautājumu un atbilžu forumā, lūdzu reģistrējieties šeit.

Reģistrēti lietotāji var:

  • Pieteikties un apgūt e-mācību kursu.
    Mācību kurss sadalīts tēmās, katras tēmas nobeigumā ir tests. Nosūtot atbildes, pārbaudīsiet savas zināšanas un saņemsiet pareizās atbildes.
  • Lejuplādēt mācību materiālus, vadlīnijas, pētījumus un citu sadaļā Mācību materiāli publicēto informāciju.
    "Lauku ceļotāja" izstrādātie mācību un citi materiāli, kas noderīgi lauku tūrisma uzņēmējiem, studentiem, TIC , pašvaldību tūrisma speciālistiem un citiem interesentiem, lejuplādējami pdf formātā.
  • Uzdot jautājumus, rakstīt komentārus, iesaistīties diskusijā jautājumu un atbilžu forumā.
    Forums ļauj lauku tūrisma praktiķiem apmainīties ar profesionāli noderīgu informāciju, rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem un risinājumus problēmām.  Lauku tūrisma nozarei aktuālus jautājumus "Lauku ceļotājs" lūdz skaidrot kompetentiem speciālistiem un valsts iestāžu ierēdņiem, atbildes publicējot forumā.

Nereģistrēti lietotāji var:

© Lauku Ceļotājs

Ievērojiet lūdzu - jekāda veida materiālu tekstu vai foto pārpublicēšana nav atļauta bez "Lauku ceļotāja" piekrišanas un atsauces (saites) uz šo lapu. Ja izmantojiet materiāla teksta daļas, nepieciešama obligāta atsauce uz "Lauku ceļotāju" un konkrētu materiālu

Pēdējās izmaiņas: sestdiena, 2021. gada 9. janvāris, 20:40