Profesionālās diskusijas

Kā piemērojamas vides pieejamības normas brīvdienu mājām?

Kā piemērojamas vides pieejamības normas brīvdienu mājām?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 1

Gatavojot Nīcas novada tūrisma uzņēmēju saietu, aktuāls ir jautājums par būvnormatīvu piemērošanu brīvdienu mājām. Tām piemēro Dzīvojamo māju būvniecības likumu, kurš nosaka, ka ar otro mājiņu sākot, jābūt ievērotām vides pieejamības normām. Pielikumā Ekonomikas ministrijas skaidrojums.
Domāju, ka loģiski būtu, ka VPN būtu jāsāk piemērot gadījumā, ja ir 5 un vairāk mājiņu. Jo nu nav mums tik daudz cilvēku ar kustību traucējumiem, kas masveidā apceļotu Latviju. Uzņēmēji lieki tērē tā jau trūcīgi esošos līdzekļus, lai izpildītu šo prasību normas.
Nīcā, piemēram, kempings Ērgļi partnerības projektā iegādājas tūristiem standarta dārza mājiņu ar sanmezglu. Būvvalde paģēr, lai tiktu izmainīts projekts un parastā sanmezgla vietā ierīkots sanmezgls cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Jauku dienu vēlot,
Andris Maisiņš

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Kā piemērojamas vides pieejamības normas brīvdienu mājām?

Nosūtīja Lauku Celotajs

Atbilde ir pareiza - šobrīd viss, kas ir lielāks par 150kvm, iet zem publiskām būvēm. Ja mājiņa nav lielāka par 150kvm, tad tā skaitās kā mazstāvu būve, un neviens no jautājumā minētajiem punktiem nav attiecināms. Saistoši ir Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves” https://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskas-buves- punkts 6.3. attiecas uz tūrisma mājiņām.

Ja ir nodoms iesniegt likuma grozījumus, tad tas jādara ar pamatojumu, ka nepieciešams noteikt lielāku platību ēkām, kas nav publiskas.

Asnāte Ziemele
"Lauku ceļotāja" valdes priekšsēdētāja