Profesionālās diskusijas

Vai viesu namiem jāmaksā par mūziku istabiņās?

Vai viesu namiem jāmaksā par mūziku istabiņās?

Nosūtīja Linda Bēce
Atbilžu skaits: 2

Labdien viesu namu saimnieki,

Arī es (Linda Bēce) saņēmu telefona zvanu un vēstuli no organizācijas LaiPa, kas liek manam viesu namam "Meža Salas" slēgt līgumu un maksāt ar atpakaļejošu datumu par mūzikas klausīšanās iespēju nodrošināšanu klientiem viesu nama numuriņos.  Šajā diskusiju lāpā iekopēšu savu saraksti ar LaiPa Publiskošanas un reproducēšanas tiesību speciālistu Mārci Tukmani. Kā arī informēšu par to,  kā man ar šo procesu veicas :-)

Telefona sarunā M.Tukmanim lūdzu atsūtīt e-vētuli ar sīkāku informāciju:

1.vēstule saņemta 18.septembrī

Sveicināti!
Atsaucoties uz mūsu sarunu nosūtu Jums Līgumu un informācijau.
 

Saskaņā ar Autortiesību likumu, lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, darba izmantotājiem attiecībā uz katru darba izmantošanas veidu un katru darba izmantošanas reizi jāsaņem autortiesību subjekta atļauju.

 Izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu. Izmantošana ietver raidīšanu, publiskošanu, publisko izpildījumu, no komerciālos nolūkos publicētām fonogrammām sastāvošu raidījumu publiskošanu, retranslāciju pa kabeļiem un citus publiskošanas veidus.

 Papildus minētajam, Autortiesību likuma 40. panta 5. daļa un 47. panta 10. daļa nosaka, kapienākums sniegt informāciju par izmantotajām fonogrammām ir tai juridiskajai personai, kas fonogrammas izmanto, t.i., neatkarīgi no juridiskās personas uzņēmējdarbības veida, izmantoto fonogrammu apjoma un citiem kritērijiem. Likums konkrēti nosaka izmantotāju pienākumus, ja tiek izmantotas fonogrammas.

 Atsaucoties uz Konkurences padomes 2012. gada 3. augusta lēmumu par lietas izpētes izbeigšanu Nr. 61, darām Jums zināmu, ka biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” maksājamās atlīdzības tarifi ir atzīti par objektīviem un pamatotiem. Tie ir saistoši visiem fonogrammu lietotājiem.

 Viesnīcu istabu administrēšanas gadījumā maksājamā atlīdzība ir jāveic no fonogrammu izmantošanas uzsākšanas brīža, bet ne agrāk kā no 2011. gada 18. janvāra, kad tik apstiprināti jauni, diferencēti maksājamās atlīdzības tarifi.

Pamatojoties uz Civillikuma, Konkurences likuma un Autortiesību likuma normām, LaIPA ir tiesīga prasīt atlīdzības samaksu par iepriekšējo periodu, to pierāda arī līdzšinējā tiesu prakse.

 Saskaņā ar Civillikuma 1402.pantu saistību tiesība rodas ne tikai no tiesiska darījuma vai neatļautas darbības, bet arī pēc likuma – tātad, ņemot vērā iepriekš minēto, saistība maksāt atlīdzību ir radusies brīdī, kad uzsākta fonogrammu atskaņošana publikai pieejamās telpās.

 Saskaņā ar Autortiesību likumu, Civillikumu un Konkurences likumu, uzņēmējam ir pienākums veikt atlīdzības samaksu no brīža, kad tas sācis izmantot fonogrammas, tās publiski atskaņojot.

 Daudzas viesnīcas jau noslēgušas līgumus 2011. un 2012. gadā, t.sk. veikušas atlīdzības samaksu arī par iepriekšējo periodu, nevis no līguma parakstīšanas brīža

Ja rodas kādi jautājumi droši zvaniet.

Ar cieņu,
Mārcis Tukmanis
Publiskošanas un reproducēšanas tiesību speciālists
_________________________________
Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība
Bauskas iela 58/1, Rīga, LV- 1004
Tālr.: 67605023, 29718349
Fax.: 67500039
www.laipa.org
www.muzikabiznesam.lv
Facebook http://www.facebook.com/laipaORG
Twitter: @LaIPA_org

 

Iepazinos ar vēstuli, pievienoto Līgumu un Autortiesību likuma punktiem. 26.septembrī nosūtīju šadu atbildes vēstuli:

Labdien,

 Es parasti cenšos noskaidrot par ko man ir jāmaksā un šajā gadījumā man ir pietiekami daudz neskaidrību.
1) Lūdzu izskaidrojiet atšķirību starp šīm divām organizācijām - LaIPA un AKKA/LAA.
2) Par jūsu vēstulē minētajiem likumu punktiem:
..."Papildus minētajam, Autortiesību likuma 40. panta 5. daļa un 47. panta 10. daļa nosaka, ka pienākums sniegt informāciju par izmantotajām fonogrammām ir tai juridiskajai personai, kas fonogrammas izmanto, t.i., neatkarīgi no juridiskās personas uzņēmējdarbības veida, izmantoto fonogrammu apjoma un citiem kritērijiem. Likums konkrēti nosaka izmantotāju pienākumus, ja tiek izmantotas fonogrammas."
 
palasījos Autortiesību likumu un secināju, ka:
40.panta 5.daļa:

40.pants. Darba izmantošanas tiesības

(5) Darbu izmantotājiem pēc autortiesību subjekta, kā arī mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju par izmantotajiem darbiem tādā apjomā, kādu pieprasa attiecīgi autortiesību subjekts vai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

47.pants. Blakustiesību objekti un subjekti

(10) Attiecībā uz blakustiesību objektu izmantošanu piemērojami šā likuma 40.45.panta noteikumi.

 No šiem likuma pantiem un to attiecīgajām daļām nav iespējams secināt to ko jūs rakstāt savā vēstulē!

Lūdzu atsūtiet likumu punktu tekstu, kur ir minēta jūsu paustā informācija.

 3) Jūs vēstulē ir minēts ..."Viesnīcu istabu administrēšanas gadījumā maksājamā atlīdzība ir jāveic no fonogrammu izmantošanas uzsākšanas brīža, bet ne agrāk kā no 2011. gada 18. janvāra, kad tik apstiprināti jauni, diferencēti maksājamās atlīdzības tarifi. Pamatojoties uz Civillikuma, Konkurences likuma un Autortiesību likuma normām, LaIPA ir tiesīga prasīt atlīdzības samaksu par iepriekšējo periodu, to pierāda arī līdzšinējā tiesu prakse."

Bet atpūtas kompleksā "Meža Salas" nav viesnīcas - mēs esam lauku tūrisma uzņēmums - kempings esam arī asociāciju "Lauku ceļotājs" un "Latvijas Kempingu Asociācija" biedri, bet neesam "Viesnīcu un restorānu" asociācijā, jo neatbilstam nosaukumam viesnīca vai restorāns!.

 Autortiesību likumā man neizdevās atrast nevienu punktu, kur būtu aprakstīta naktsmītņu, kempingu vai viesu māju vieta šajā autortiesību sakarā.

 Būšu pateicīga par kompetentu skaidrojumu, jo gribu saprast, par ko tieši man ir jāmaksā un kāpēc.

Paldies par sapratni,

 Ar cieņu,

kompleksa "Meža Salas" vadītāja
Linda Bēce
tālr.+ 371 29122133
www.mezasalas.lv
 
26.septembrī saņēmu sekojošu atbildes vēstuli:
 
Labdien!
 
1) Lūdzu izskaidrojiet atšķirību starp šīm divām organizācijām - LaIPA un AKKA/LAA.
 
Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (turpmāk tekstā- LaIPA) ir biedrība, kurā apvienojušies izpildītāji un fonogrammu producenti, lai kolektīvi (kopīgi) administrētu savas tiesības – vienotos ar fonogrammu izmantotājiem par maksājamo atlīdzību, to iekasētu, sadalītu un izmaksātu tiesību īpašniekiem, kā arī veiktu citas funkcijas.

2004.gada 21.jūlijā Latvijas Republikas Kultūras ministrija izsniegusi LaIPA atļauju veikt izpildītāju un fonogrammu producentu tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

AKKA/LAA ir autorus pārstāvoša organizācija, sīkā par to variet lasīt: http://www.akka-laa.lv

Ņemot vērā, ka fonogrammai (dziesmai) ir gan autors (-ri) - vārdu autors, komponists un blakustiesību subjekti - izpildītājs, fonogrammas producents, ir jāveic atlīdzība abām šīm tiesību īpašnieku grupām. 
 
2) Par fonogrammu izmantošanu
 
Saskaņā ar Autortiesību likuma 52.pantu izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu. Attiecīgi par darbu izmantošanu, kā jau Jūs pareizi arī norādāt, ir minēts Autortiesību likuma 40.panta - darba izmantotājam pēc autortiesību subjekta, kā arī mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma ir pienākums sniegt informācijas par izmantotajiem darbiem tādā apjomā, kā pieprasa šī organizācija. 
Attiecībā par fonogrammām informācija ir iesniedzama LaIPA, jo ņemot par pamatu izmantotos darbus, ir iespējams veikt atlīdzību sadali un izmaksu tiesību īpašniekiem. 
 
3) Viesnīcu istabu administrēšana
 
Likumā nav konkrēti minētas "viesnīcu istabas", bet saskaņā ar Autortiesību likumu un ES tiesu praksi, viesnīcu istabas, tai skaitā viesu nami, kempingi, utml. ir publiska vide un, ja tur skan mūzika, par to  ir jāveic atlīdzība tiesību īpašniekiem.  

Autortiesību likuma 63.panta 5.daļas  1. un 7.punkts nosaka, ka autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi tiek administrētas attiecībā uz publisku izpildījumu, ja tas notiek izklaides vietās, kafejnīcās, veikalos, viesnīcās un citās tamlīdzīgās vietās un komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu. 

Savukārt Autortiesību likuma 63.panta 5.daļas 1.punkts noteic, ka blakustiesību subjektu mantiskās tiesības attiecībā uz publisku izpildījumu un 7.punkts – komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu tiek administrētas tikai kolektīvi. Līdz ar to LaIPA tiesiskajās attiecībās ar Jūsu pārstāvēto uzņēmumu ir tiesīga pārstāvēt pilnīgi visus izpildītājus un fonogrammu producentus uz Autortiesību likuma pamata. 

Autortiesību likuma 52.panta 2.daļa noteic, ka dokumentam, kas apliecina tiesību ievērošanu, jāatrodas pie izmantotāja fonogrammu izmantošanas brīdī, bet saskaņā ar Autortiesību likuma 68.panta 1.daļas 6.punktu atlīdzības nesamaksāšana par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu ir uzskatāma par blakustiesību pārkāpumu. Ja uzņēmuma rīcībā  nav rīcībā nav dokumentu, kas apliecinātu, ka uzņēmums  ievēro izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības uz taisnīgu atlīdzību, tas ir uzskatāms par pārkāpumu atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksam. 

 
26.septembrī lūdzu atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

 

Labdien,

 Paldies par atbildēm - tomēr pirms es aizpildu jūsu atsūtīto Līgumu - man vēl ir daži jautājumi:
 Tātad man ir viesu nams, kurā ikdienā ir apsolūts klusums!
Es fonogrammas neatskaņoju komerciālos nolūkos!
Es iznomāju telpas pasākumiem - kurus rīko citi uzņēmēji:
1) Ja viņi izmanto savā pasākumā atskaņo mūziku - tad atbilstoši likumam - viņi ir atbildīgi par licences iegādi. 

40.pants. Darba izmantošanas tiesības

(4) Dokumentam, kas apliecina darba izmantošanas tiesības, jāatrodas pie koncerta, izrādes, atrakcijas vai pasākuma rīkotāja vismaz 10 dienas pirms attiecīgā pasākuma.

 2) Ja es vispārējā kārtā veikalā esmu iegādājusies magnetofonu un tas ir novietots mājiņā, kuru iznomāju viesiem uz īsāku vai garāku periodu - tad par šo iekārtu nodoklis jau ir nomaksāts? 

 34.pants. Nesēja atlīdzība

(2) Nesēja atlīdzību par reproducēšanu personiskai lietošanai maksā šādai reproducēšanai izmantojamo iekārtu un tukšo materiālo nesēju (skaņu ierakstu kasetes, videolentes vai videokasetes, lāzeru diski, kompaktdiski, minidiski u.tml.) izgatavotāji un personas, kas tos ieved Latvijā.

 3) Es saprastu, kad ja es atskaņotu radio, vai kādu citu ierakstītu mūziku pa kompleksa teritoriju, koplietošanas telpās (foaje, vestibilos, wc utt.) - tad kad šeit ir cilvēki, kuri to klausās - tad ir pamats runāt par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.  Bet es mūziku koplietošanas telpās un arī citur es šeit neatskaņoju. 

 4) kas notiek, ja klients ir atbraucis ar savu privāto automobīli - atvēris durvis un noklausās savu mīļāko dziesmu, kas tobrīd skan pa radio? Kurš maksā nodokli?

5) kas notiek, ja klients ir paņēmis līdzi veikalā iegādātu kompaktdisku un vēlas  to noklausīties - piemēram divatā ar draudzeni - viesu nama istabiņā? Viņš taču jau ir šo disku nopircis un par visu samaksājis?

6) kā jūs skaidrotu situāciju, kad viesu nama zālē ir mājas kinozāle - kas ir pieejama semināra organizētājam un viņi to izmanto savu sagatavoto prezentāciju rādīšanai?

7) no telefona sarunas es sapratu, ka man būtu jāmaksā par katru mājiņās vai numuriņās esošo magnetofonu, kā arī par šo telpu platību. Vai jūs varētu atsūtīt kādu likuma punktu, kas paskaidro jūsu tiesības iekasēt naudu par viesu namos vai kempingu mājiņās izvietoto ierīču aplikšanu ar autortiesību nodevu?

8) ja cilvēks iznomā brīvdienu mājiņu uz ilgāku laiku - mēnesi, gadu vai diviem gadiem, ja mājiņās vai iznomājamā dzīvokļa aprīkojumā ietilps mājas kinozāle, magnetofons, dators vai tamlīdzīgas iekārtas - vai ir jāslēdz šis autortiesību Līgums? Tur taču ir tikai šis cilvēks ar savu ģimeni! Vai tiešām visi, kuri iznomā dzīvokļus, mājas, uttt. vai visi pērk šīs licences?

Atzīšos, ka autortiesību likums ir uzrakstīts ļoti sarežģītā valodā un ir grūti saprotams. Lūdzu palīdziet izprast šī likuma attiecināšanu uz lauku tūristu mītnēm.

Ar patiesu cieņu,

kompleksa "Meža Salas" vadītāja

 

Un 30.septembrī saņēmu sekojošu atbildi:

Labdien!

Kā jau Jūs pati norādāt, Autortiesību likums patiešām  ir specifisks likums, un papildus LaIPA skaidrojumiem, aicinātu izmantot arī sava jurista pakalpojumus jautājumu izzināšanā. Atbildot uz Jūsu jautājumiem, norādu sekojošo:

 

Komerciālos nolūkos publicētas fonogrammas ir tādas fonogrammas, kurasfonogrammu producents ir sākotnēji publicējis komerciāliem mērķiem un nav svarīgi kādiem mērķiem izmanto fonogrammas izmantotājs/lietotājs – komerciālos nolūkos vai nē.

Autortiesību likuma 52.pants pasaka, kas ir komerciālos nolūkos publicētas fonogrammas, savukārt šī līkuma 1.panta 13.punkts nosaka, kas ir publicēšana – darbība, ar kuras palīdzību autortiesību un blakustiesību objektu kopijas ar autortiesību un blakustiesību subjektu piekrišanu kļūst  pieejamas sabiedrībai.

Šāda definīcija ir visos LaIPA līgumos ar mūzikas izmantotājiem publiskā vidē, kā arī citiem lietotājiem, jo LaIPA administrē tikai un vienīgi komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.

 

Nav runa par to, ka kāds klients klausās mūziku savā auto vai kur citur, ne likuma, ne LaIPA mērķis nav nonākt līdz absurdam, bet, ja viesnīcā/viesu namā skan mūzika publiskās telpās (foajē, utml.), kā arī viesu numuros ir TV un/vai radio, tad attiecīgi šai viesnīcai/viesu namam ir jānoslēdz līgums ar LaIPA un jānokārto visas no likuma izrietošās saistības, šajā gadījumā Jūsu viesu namam.

LaIPA slēdz līgumus ar visām viesnīcām un viesu namiem, kur šādā veidā tiek izmantota mūzika, un tas notiek gan saskaņā ar Autortiesību likumu, gan Eiropas Savienības tiesu praksi, kur izskatītajās lietās arī ir norādīts, ka viesnīcnieka veiktās darbības, lai saviem klientiem nodrošinātu piekļuvi ēterā pārraidītam darbam, ir papildpakalpojuma sniegšana, kas ietekmē šīs viesnīcas labiekārtotību un līdz ar to arī istabu cenu. No tā savukārt izriet, ka šādos apstākļos viesnīcnieka fonogrammu atskaņošanai ir peļņu nesošs raksturs. 

 

Pamatojoties uz Autortiesību likuma 52. pantu, izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt Atlīdzību par fonogrammu izmantošanu publiskā izpildījuma vietās. Eiropas Kopienas Tiesas („EKT”) spriedums lietā Nr. C-306/05 (SGAE v Rafael Hoteles SA) skaidri pauž nostāju, ka viesnīca ir organizācija/starpnieks, kurš saskaņā ar savām darbībām un uzņēmējdarbības principiem, dod iespēju saviem klientiem izmantot aizsargātus darbus. EKT ir viennozīmīgi norādījusi, ka signāla pārraidīšana ar televizoru starpniecību, kas atrodas viesnīcu numuriņos klientiem, kuri uzturas savās istabās, neskatoties uz tehnisko signāla nodošanas veidu, rada raidīšanu sabiedrībai atbilstoši Direktīvas Nr. 2001/29 EC 3 (1) pantam.

Savukārt citā lietā Nr. 162/10 (Phonographic Performance (Ireland) Ltd v Ireland and Others), ES tiesa lēma par to vai viesnīcas uzturētājs, kas nodrošina viesnīcas istabās televizorus un/vai radio, pašam veicot signāla retranslāciju, kā arī citu aparatūru un skaņu ierakstus fizisku vai digitālu ierakstu formātā, ir „lietotājs”, kas veic skaņu ierakstu „publiskošanu” un kuram rodas pienākums maksāt taisnīgu atlīdzību par fonogrammas izplatīšanu.

Tiesa sniedz apstiprinošu atbildi: šāds viesnīcas uzturētājs ir „lietotājs”, kas veic skaņu ierakstu „publiskošanu” un kuram rodas pienākums maksāt taisnīgu atlīdzību par fonogrammas izplatīšanu.

Pašlaik Jums ir sniegtas izsmeļošas atbildes un visiem Jūsu uzdotajiem jautājumiem, līdz ar to, lūdzam noslēgt līgumu ar LaIPA, ja tiek izmantota mūzika.

Ar cieņu,
Mārcis Tukmanis
Publiskošanas un reproducēšanas tiesību speciālists

________________________________
Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība
Bauskas iela 58/1, Rīga, LV- 1004
Tālr.: 67605023, 29718349
Fax.: 67500039
www.laipa.org
www.muzikabiznesam.lv
Facebook http://www.facebook.com/laipaORG
Twitter: @LaIPA_org

 Par turpinājumu jūsu informēšu šajā diskusiju lapā :-)

Ar cieņu,

Kompleksa "Meža Salas" saimniece Linda Bēce tālr.29122133

Atbildot uz Linda Bēce

Turpinājums: Vai viesu namiem jāmaksā par mūziku istabiņās?

Nosūtīja Linda Bēce

30.septembrī pēc Asnātes ieteikuma jautāju:

Labdien vēlreiz,  Es tikai gribēju painteresēties - kādos gadījumos, vai arī kādam jābūt Viesu namam vai naktsmītnei, lai nevajadzētu slēgt ar jums līgumu un maksāt šo nodevu?

Saņēmu arī atbildi:
 
Labdien!
Ja netiek izmantotas fonogrammas publiskā vietā , tad šajā gadījumā nevajag maksāt
 
Ar cieņu Mārcis
Atbildot uz Linda Bēce

Atbilde: Turpinājums: Vai viesu namiem jāmaksā par mūziku istabiņās?

Nosūtīja Jānis Lācis

Interesanta diskusija. Pieļauju, ka Laipa un AKKA/LAA šādus epastus raksta dienā daudzus desmitus vai pat simtus. Ja nav vēlēšanās maksāt, var atrast internetā darbus, kas ir izdoti bez autortiesībām, publiskai lietošanai, tad izveidot sarakstu ar piemērotākajām un ierakstīt diskā. Šādu disku var atskaņot pieņemšanas telpās un citur. Ārzemēs viesnīcu istabās ir tv, bet nav radio, līdz ar to viņi maksā tv nodokli, ja tāds tiek prasīts. Nezinu, cik aktuāli ir maksāt šīm organizācijām, ja viesu nams tiek izīrēts pasākumam, kur mūziku līdzi ņem paši klienti. Skaidrs, ka abām organizācijām vajadzīga nauda un tās mēģina pārliecināt visus, lai maksā.