Profesionālās diskusijas

Kādā veidā pašnodarbināta persona drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumus, aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?

Atbilde: Kādā veidā pašnodarbināta persona drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumus, aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 0

Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju – uzskata par pašnodarbinātu personu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Ja ienākumi mēnesī sasniedz 430 euro, obligātās iemaksas veic no brīvi izvēlēta obligāto iemaksu objekta, kurš nedrīkst būt mazāks par 430 euro mēnesī. Papildus veic iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 %apmērā no brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

Ja ienākumi mēnesī ir mazāki par 430 euro, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā veic no faktiskajiem ienākumiem.

Ja ienākumi no gada sākuma ir mazāki par 50 euro, obligātās iemaksas neveic.

Ja tiek gūti ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma veic reizi gadā -  līdz nākamā gada 15.aprīlim.

Obligāto iemaksu likmes:

  • Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs) - likme 32,15%
  • Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi) - likme 30,34%
  • Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs - likme 27,27%

Ja īpašnieks tikai izīrē savu īpašumu, nesniedzot pakalpojumus, ir iespēja nereģistrēt uzņēmējdarbību, bet noslēgt īres līgumu, to reģistrēt VID  un maksāt 10% ienākuma nodokli. Tādā gadījumā sociālās iemaksas nav jāmaksā.

Sīkāku informāciju lūdzu skatīt https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-nekustama-ipasuma-iziretajam

"Lauku ceļotājs"