Kādā veidā pašnodarbināta persona drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumus, aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?

Kādā veidā pašnodarbināta persona drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumus, aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?

от Lauku Celotajs -
Количество ответов: 1

Labdien!
Griežos pie Jums pēc palīdzības vai vismaz padoma, kā rīkoties. Par sevi – Mani sauc Andris un esmu pensionārs jau desmit gadus, dzīvoju lauku apvidū Liepājas rajonā un kopš esmu pensijā nodarbojos ar lauku tūrisma organizāciju. Tas ir drīzāk hobijs nekā bizness, jo lielu ienākumu jau nav, jo kā jau lauku tūrisms, tam ir sezonāls raksturs – divus mēnešus gadā ir tūristi un pārējā laikā viesu mājas stāv tukšas. Arī maniem kaimiņiem situācija ir tādi pati un tātad vienīgi vasarā ir iespēja ko nopelnīt. Man ir divi nelieli vasaras namiņi un esmu reģistrējies kā pašnodarbinātais.
Līdz pagājušajam gadam VID bija noteicis, ka sociālo nodokli maksāju gada beigās no peļņas gada griezumā, taču ar 2018.g. sociālais nodoklis jāmaksā katru mēnesi, kad ir ienākumi. Gada ienākumi ir nelieli, jo ekspluatācijas izdevumi ir visu gadu, taču izdevumus atņemt no gada ienākumiem vairs nevar. Rezultātā par Jūliju un Augustu ir jāmaksā 33% no peļņas, kā rezultātā ievērojami samazinās kopējā gada (jau tā nelielā) peļņa.
Domāju, ka līdzīgā situācijā ir arī pārējie, kas nodarbojas ar lauku tūrismu. Pārrunājot šo problēmu ar kaimiņiem, visi esam vienisprātis – nav vērts tā turpināt un pastāv tikai divas iespējas – izbeigt šo nerentablo biznesu vai pāriet nelegālajā biznesā – nereģistrēt uzņēmējdarbību un nemaksāt nodokļus vispār.  Pēdējais man nav pieņemams.
Šī gada sezona jau ir sākusies – man jau ir vairāki pieprasījumi no ikgadējiem viesiem par rezervāciju uz 2019.g. vasaru un nezinu ko darīt. Ir grūti pieņemt lēmumu par biznesa slēgšanu, jo ir ieguldīts darbs un līdzekļi, bet tā turpināties nevar.
Mans lūgums – varbūt ir informācija, ka būs kādas izmaiņas nodokļu politikā vai varbūt kādam ir pieredze kā rīkoties šajā situācijā?
Paldies!
Ar cieņu Andris

В ответ на Lauku Celotajs

Atbilde: Kādā veidā pašnodarbināta persona drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumus, aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas?

от Lauku Celotajs -

Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju – uzskata par pašnodarbinātu personu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Ja ienākumi mēnesī sasniedz 430 euro, obligātās iemaksas veic no brīvi izvēlēta obligāto iemaksu objekta, kurš nedrīkst būt mazāks par 430 euro mēnesī. Papildus veic iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 %apmērā no brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

Ja ienākumi mēnesī ir mazāki par 430 euro, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā veic no faktiskajiem ienākumiem.

Ja ienākumi no gada sākuma ir mazāki par 50 euro, obligātās iemaksas neveic.

Ja tiek gūti ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma veic reizi gadā -  līdz nākamā gada 15.aprīlim.

Obligāto iemaksu likmes:

  • Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs) - likme 32,15%
  • Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi) - likme 30,34%
  • Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs - likme 27,27%

Ja īpašnieks tikai izīrē savu īpašumu, nesniedzot pakalpojumus, ir iespēja nereģistrēt uzņēmējdarbību, bet noslēgt īres līgumu, to reģistrēt VID  un maksāt 10% ienākuma nodokli. Tādā gadījumā sociālās iemaksas nav jāmaksā.

Sīkāku informāciju lūdzu skatīt https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-nekustama-ipasuma-iziretajam

"Lauku ceļotājs"