Kā piemērojamas vides pieejamības normas brīvdienu mājām?

Atbilde: Kā piemērojamas vides pieejamības normas brīvdienu mājām?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 0

Atbilde ir pareiza - šobrīd viss, kas ir lielāks par 150kvm, iet zem publiskām būvēm. Ja mājiņa nav lielāka par 150kvm, tad tā skaitās kā mazstāvu būve, un neviens no jautājumā minētajiem punktiem nav attiecināms. Saistoši ir Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves” https://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskas-buves- punkts 6.3. attiecas uz tūrisma mājiņām.

Ja ir nodoms iesniegt likuma grozījumus, tad tas jādara ar pamatojumu, ka nepieciešams noteikt lielāku platību ēkām, kas nav publiskas.

Asnāte Ziemele
"Lauku ceļotāja" valdes priekšsēdētāja