Kas nepieciešams, lai saskaņotu peldvietas tīrīšanu pašvaldibai piederošā ezerā?

Kas nepieciešams, lai saskaņotu peldvietas tīrīšanu pašvaldibai piederošā ezerā?

by Lauku Celotajs -
Number of replies: 1

Kas nepieciešams, lai sasņotu peldvietas tīrīšanu ar pašvaldību? (Pašvaldībai piederošiem ezeriem).

Kurzemes pērle, "Lauku ceļotāja" biedrs

In reply to Lauku Celotajs

Re: Kas nepieciešams, lai saskaņotu peldvietas tīrīšanu pašvaldibai piederošā ezerā?

by Lauku Celotajs -

Labdien!

Jauki, ka cilvēki vēlas kopt peldvietas, taču acumirklī uz jautājumu atbildēt nevaram. Situācija būtu jāzin precīzāk:

- vai tā ir oficiālā peldvieta, kas parādīta arī teritorijas plānojumā un iekļauta arī  attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos Nr.38  Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība https://likumi.lv/doc.php?id=242655;

- kur atrodas peldvieta,  kā īpašumā ir ezeram piegulošā  “tīrāmā” sauszemes dala;

- kāds ir “Kurzemes pērles” pamatojums/saistība ar peldvietas tīrīšanu;

- kādus tīrīšanas darbus paredzēts veikt, cik bieži.

 Ierosinām jautājuma iesniedzējiem aprakstīt savu gadījumu detalizētāk, būtu labi  pievienot arī shematisku kartīti, norādot īpašniekus. 

Lūgums visu informāciju sūtīt mūsu departamenta ūdeņu speciālistiem Edvīnam Kāpostiņam edvins.kapostins@varam.gov.lv un Ingai Tapiņai inga.tapina@varam.gov.lv.

Veiksmīgi!

Cieņā,

Dace Granta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Telpiskās plānošanas departamenta

Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte

tālr. 67026553, e-pasts dace.granta@varam.gov.lv