Professional discussions

Kad nepieciešams reģistrēt saimniecisko darbību?

Kad nepieciešams reģistrēt saimniecisko darbību?

от Lauku Celotajs -
Количество ответов: 1
Privātā kārtā vēlos uzsākt nelielu kanoe laivu nomas darbību (saimniecisko darbību). No likuma par ienākuma nodokli, saprotu, ka tajā ir iestrādāts atvieglojums attiecībā uz lauku tūrisma pakalpojumiem: ja apgrozījums gadā nepārsniedz 3000 eur, tad ienākums nav apliekams ar ienākumu nodokli un personai nav jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējai.
1.1. ja fiziskās personas saimnieciskā darbība saistīta tikai ar ienākumu gūšanu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no savvaļas velšu vākšanas, un minētie ienākumi kopā nepārsniedz 3000 euro gadā, likumā noteiktas nodokļa maksātāja tiesības ienākumu uzskaiti veikt brīvi izraudzītā formā, summējot gūtos ienākumus;
 1.2. ja minētie taksācijas gada ienākumi ir sasnieguši 3000 euro, nodokļa maksātājam piecu darba dienu laikā jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā. Vai esmu sapratis pareizi? Drīkstu piedāvāt kanoe laivu nomu, nereģistrējoties VID, kamēr vien gada apgrozījums nepārsniedz EUR 3000,00 gadā? Vai Jūs būtu tik laipni un paskaidrotu šo atvieglojumu? Kādos gadījumos tad darbojas? Vai darbojas manis pieminētajā gadījumā?
Liels paldies Jums jau iepriekš, Agris
В ответ на Lauku Celotajs

Atbilde: Kad nepieciešams reģistrēt saimniecisko darbību?

от Lauku Celotajs -

Labdien,

konsultējos ar likumu, lai precīzi atbildētu uz jūsu jautājumu.

9. pants. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi

1. Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi:

1) ienākumi no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas vai nemedījamās sugas indivīda — parka vīngliemezis (Helix pomatia) — ieguves, ja tie nepārsniedz 3000 euro gadā, ņemot vērā šā panta 3.1, 3.un 3.daļas nosacījumus;

    3.2 Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētie lauku tūrisma pakalpojumi šā likuma izpratnē ir lauku teritorijās vai lauku apdzīvotās vietās sniegtie     viesu izmitināšanas pakalpojumi speciāli ierīkotās viesu izmitināšanas mītnēs vai citās pielāgotās telpās, kurās gultas vietu pamatskaits             nepārsniedz 12 un gultas vietu papildu skaits nav lielāks par 6, kā arī ar tiem saistītie papildu pakalpojumi, kas balstās uz vietējiem kultūras un dabas resursiem.


Tātad pamatā ir jābūt lauku teritorijās sniegtajiem izmitināšanas pakalpojumiem, tad attiecināmi ir arī ar papildus pakalpojumi. Kanoe laivu noma vien atsevišķi nevar tikt uzskatīta par tūrisma pakalpojumu šī likuma izpratnē, lai piemērotu atļauju nereģistrēties.


Ir arī iespēja uzdot jautājumu VID mājas lapā, viņi sniedz izsmeļošas un uz likumiem balstītas atbildes.


Ar cieņu,

Kristīne Pētersone
grāmatvede
LLTA Lauku ceļotājs