Profesionālās diskusijas

Kāds tiešo maksājumu atbalsts paredzēts mazajiem lauksaimniekiem?

Kāds tiešo maksājumu atbalsts paredzēts mazajiem lauksaimniekiem?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 1

Iepriekš publicējām ziņu, ka sākot ar 2015. gadu mazie lauksaimnieki varēs saņemt ikgadēju atbalstu http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/291. Esam lūguši LOSP precizēt atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Kāds atbalsts paredzēts mazajiem lauksaimniekiem?

Nosūtīja Lauku Celotajs

Ir jāizdala divas lietas tiešajos maksājumos:

1) mazo lauksaimnieku shēma: šovasar NVO Konsultatīvajā padomē nolēma, ka Mazo lauksaimnieku atbalsta ikgadējā maksājuma summa uz saimniecību (no 2015.gada līdz 2020.g) nosakāma kā fiksēta summa 500 EUR apmērā. Lauksaimnieks pats varēs izlemt, vai pretendē uz mazo lauksaimnieku shēmu un saņem šo vienu konkrēto maksājumu (bet nesaņems citus tiešos maksājumus).

2) aktīva lauksaimnieka noteikšana: noteiktas prasības* nepiemēro tiem lauksaimniekiem, kuri iepriekšējā gadā saņēmuši tikai tiešos maksājumus, kas nepārsniedz noteiktu summu. Minētās summas lielumu nosaka dalībvalstis, balstoties uz objektīviem kritērijiem, piemēram, to nacionālajām vai reģionālajām īpatnībām, un tā nepārsniedzEUR 5 000. Tomēr tā summa vēl nav zināma Latvijā, par to vēl nav līdz galam izlemts.

Tas nozīmē, ka to tiešo maksājumu summas lielumu, kuru Latvija noteiks, ņems vērā aktīva lauksaimnieka noteikšanā, tie, kas būs saņēmuši mazāku apjomu tiešo maksājumu iepriekšējā gadā kā Latvijas noteiktā summa, tie tiks uzskatīti par aktīviem lauksaimniekiem un varēs saņemt tiešos maksājumus.

Savukārt, ja saņems tiešos vairāk kā šī noteiktā summa, tad jau skatīs vai saimniecība var saņemt tiešos maksājumus, un vai tās darbība netiek iekļauta negatīvajā sarakstā. Ja saimniecība ir šajā sarakstā, piemēram šie sporta un atpūtas laukumi ir sarakstā, tad šādai saimniecībai būs jāpierāda, vai saimniecību/uzņēmumu var uzskatīt par aktīvu lauksaimnieku.  Ja pēc noteiktiem kritērijiem šāda saimniecība būs atbilstoša aktīva lauksaimnieka jēdzienam, tad tā varēs saņemt tiešos maksājumus.