Kādi nosacījumi jāievēro pašu gatavotās pārtikas tirdzniecībai un tūristu ēdināšanai?

Kādi nosacījumi jāievēro pašu gatavotās pārtikas tirdzniecībai un tūristu ēdināšanai?

от Lauku Celotajs -
Количество ответов: 1
Kādi nosacījumi, regulējumi ir jāievēro gatavojot ievārījumus, marinējumus, skābējumus, saldētas sēnes, ogas, gaļu, zivis tirdzniecībai un kādi, ja tos izmanto ēdināšanai tūristiem savā tūrisma saimniecībā? Kādi derīguma termiņi jāievēro, kā jāglabā, kas jānorāda uz burciņas? Vai gatavojot šos produktus ir nepieciešama tikai tehniskā karte vai kaut kas vairāk?
В ответ на Lauku Celotajs

Atbilde: Kādi nosacījumi jāievēro pašu gatavotās pārtikas tirdzniecībai un tūristu ēdināšanai?

от Lauku Celotajs -

PVD atbilde:

  • Gatavojot ēdienus/produktus tūrisma mītnēs, ir jāievēro vispārīgas higiēnas prasības, kas ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā. Attiecībā uz ievārījumu, marinējumu ražošanu uzņēmumam regulāri jāpārbauda temperatūra, spiediens, mikrobioloģija, kā arī procesam jāatbilst starptautiski atzītiem standartiem.
  • Ēdienu/produktu gatavošanai jānotiek saskaņā ar saimnieka sagatavotu un izstrādātu tehnoloģisko dokumentāciju – ēdienu gatavošanas receptūras/tehnoloģiskās kartes, kurās jānorāda izmantojamie pārtikas produkti (sastāvdaļas), nepieciešamais daudzums, kā arī ēdiena/produkta gatavošanas darbību secība, norādot arī apstrādes temperatūras. 
  • Uzņēmumā jābūt izstrādātām atbilstošām procedūrām un instrukcijām (paškontroles dokumentācija), kur paredzēti pasākumi, kas nodrošina pārtikas aprites posmu un produktu izsekojamību, un atbilstību noteiktajām kvalitātes un nekaitīguma prasībām. Paškontroles sistēmā jānosaka iespējamās bīstamības, kas var rasties ēdienu/produktu gatavošanas un uzglabāšanas procesos, un jāparedz iespējas, kā tās novērst. Paškontroles pamatā ir laba higiēnas prakse.
  • Uzņēmumam pašam jānosaka kādu uzglabāšanas temperatūru un derīguma termiņu noteikt savam ēdienam/produktam, lai nodrošinātu, ka lietošanai gatavais produkts ir nekaitīgs. Nosakot derīguma termiņus ir jāņem vērā vairāki faktori, tostarp iepakošanas materiālus un metodes, produktu ražošanas tehnoloģiju, produktu un izejvielu sākotnējos un raksturīgos rādītājus, tajā skaitā mikrobioloģiskos un ķīmiskos, kā arī plānotos uzglabāšanas un transportēšanas apstākļus.  Tā noteikšanā var izmantot starptautiskajos standartos, Labas higiēnas prakses vadlīnijās vai zinātniskajās atziņās sniegto informāciju. Kā pierādījumu var izmantot laboratorisko izmeklējumu rezultātus. Iepakojot produktus tirdzniecībai galapatērētājiem/tūristiem, ir jāievēro pārtikas produktu informācijas sniegšanas un marķēšanas prasības, kas ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Īpaši svarīgi sniegt galapatērētājiem informāciju par iespējamiem alergēniem, kas varbūt pārtikas produktos, saskaņā ar minētas regulas II pielikumu.