Profesionālās diskusijas

Vai PVD inspektoriem ir pienākums sniegt arī konsultācijas par jautājumiem ne tikai pārbaudīt, sodīt?

Vai PVD inspektoriem ir pienākums sniegt arī konsultācijas par jautājumiem ne tikai pārbaudīt, sodīt?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 1

11. 11. maijā notika PVD un LOSP tikšanās par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Tika uzdots jautājums: "Vai PVD inspektoriem ir pienākums sniegt arī konsultācijas par jautājumiem ne tikai pārbaudīt, sodīt?

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Vai PVD inspektoriem ir pienākums sniegt arī konsultācijas par jautājumiem ne tikai pārbaudīt, sodīt?

Nosūtīja Lauku Celotajs

PVD atbilde: Atbilstoši MK noteikumu Nr.142 ,,Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums’’  4.6. punktam - informē sabiedrību par dienesta darbību un sniedz konsultācijas fiziskajām un juridiskām personām;

Šīs funkcijas ietvaros PVD nepiemēro praksi sniegt konsultācijas uzņēmumu inspekcijas laikā, kā arī sniedz konsultācijas samērīguma robežās.