Kādas ir prasības mazumtirgotājiem (tostarp ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem) pārtikas produktu iegādei un higēnas prasības?

Kādas ir prasības mazumtirgotājiem (tostarp ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem) pārtikas produktu iegādei un higēnas prasības?

by Lauku Celotajs -
Number of replies: 1

2014. gada 27. novembrī Zemkopības ministrijā norisinājās diskusija par latviešu virtuvi. Diskusijas laikā daudzi ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji norādīja uz daudzām problēmām un neskaidrībam, kas attiecas uz dažādu pārtikas produktu iegādi un higēnas prasībām.

In reply to Lauku Celotajs

Atbilde: Kādas ir prasības mazumtirgotājiem (tostarp ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem) pārtikas produktu iegādei un higēnas prasības?

by Lauku Celotajs -

No Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietnieces Daces Ugares  saņēmām detalizētu atbildi, kur minētie MK normatīvie akti par produktiem, kurus var iegādāties mazumtirgotāji (tie ir arī visi ēdināšanas uzņēmumi). Produktus var iegādāties arī atbilstoši ES regulām un mūsu MK citiem noteikumiem, bet šie ir izņēmumi ar atlaidēm tikai LV ražotājiem un mazumtirgotājiem.

Zināšanai:
1. MK noteikumu nosaukums vai saite zem MK noteikumu nosaukuma ir izveidotas kā saites uz www.likumi.lv un, atverot to, var izlasīt spēkā esošo konsolidēto versiju;
2. Papildus pievienotajos dokumentos ir šobrīd spēkā esošie MK noteikumi, kur ar dzeltenu ir iekrāsotas vietas, kas jums jāzina obligāti, bet iesaku izlasīt arī pārējo, jo tur jūs sapratīsiet, kas ir atļauts darīt ar produktu ražotājam. Tādējādi sapratīsiet, ko no ražotāja varat prasīt.

 1. Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.433 „Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā”

 2. 14.09.2010. MK noteikumi Nr.857 "Prasības olu piegādei nelielā apjomā" ("LV", 148 (4340), 17.09.2010.) 
  http://likumi.lv/doc.php?id=217952

 3. 20.07.2010. MK noteikumi Nr.645 "Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei" ("LV", 115 (4307), 22.07.2010.)
  http://likumi.lv/doc.php?id=213734

  Ņemot vērā 2013. gada 31. oktobra Komisijas Regulā (ES) Nr. 1079/2013 ar ko nosaka pārejas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 piemērošanai noteikto pārejas periodu, līdz 2016.gada 31.decembrim ir noteikta atkāpe, ka mājputnu un zaķveidīgo gaļu var izplatīt ne tikai svaigā veidā kā to nosaka nacionālais normatīvais akts.

 4. 08.12.2009. MK noteikumi Nr.1393 "Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā" ("LV", 195 (4181), 11.12.2009.)
  http://likumi.lv/doc.php?id=201868

 5. 18.06.2013 MK noteikumi Nr.328 Rīgā „ Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū”
  http://likumi.lv/doc.php?id=257753

 6. Pārtikas aprites uzraudzības likums
  http://likumi.lv/doc.php?id=47184

 7. Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumi Nr.499 „Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā”
  http://m.likumi.lv/doc.php?id=211518

 8. Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.345  „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā”
  http://m.likumi.lv/doc.php?id=208151