Profesionālās diskusijas

Augu izcelsmes mājražošanas produkcijas realizācijas iespējas veikalos.

Atbilde: Augu izcelsmes mājražošanas produkcijas realizācijas iespējas veikalos.

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 0

Labdien!

Eiropas Savienības normatīvie akti neierobežo augu izcelsmes pārtikas apriti starp reģistrētiem uzņēmumiem. Reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā jābūt visiem uzņēmumiem, kas iesaistās pārtikas apritē, arī mājražotājiem, tāpat visiem pārtikas uzņēmumiem jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29.aprīļa Regulā Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu.

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas apritei ir noteiktas stingrākas prasības. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29.aprīļa Regula Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, atļauj dzīvnieku izcelsmes pārtiku no viena mazumtirdzniecības uzņēmuma (t.sk. mājražotāja) realizēt citam tikai tad, ja uzņēmums, kurš piegādā dzīvnieku izcelsmes pārtiku, ir atzīts. Tomēr Regula Nr.853/2004 paredz atkāpi no minētās prasības - dzīvnieku izcelsmes pārtiku var realizēt citam uzņēmumam, ja nacionālajā normatīvajā aktā ir noteikts, ka šādas darbības ir papildus, ierobežotas un vietēja mēroga.

Šobrīd Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta sestā daļa nosaka, ka: „pārtiku, kas ražota, pārstrādāta vai apstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt vietējā tirgū tieši patērētājam, ievērojot higiēnas prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei”, kas nodrošina vienādus nosacījumus kā dzīvnieku, tā augu izcelsmes pārtikas apritei, tādejādi ierobežojot PVD reģistrēto augu izcelsmes pārtikas mājražošanas uzņēmumu iespējas saražoto pārtiku realizēt citiem uzņēmumiem.

Lai sakārtotu situāciju mājražošanas nozarē, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi:

1)      grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā, kas 9. oktobrī Saeimā ir pieņemti 1. lasījumā, un paredz no likuma izslēgt 4.panta sesto daļu;

2)      Ministru kabineta noteikumu projektu, lai Latvija varētu izmantot Regulā Nr.853/2004 atļauto atkāpi dzīvnieku izcelsmes pārtikai (projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē).

Pēc grozījumu Pārtikas aprites uzraudzības likumā pieņemšanas un spēkā stāšanās augu izcelsmes pārtiku, kuru būs ražota PVD reģistrētā mājražošanas uzņēmumā, būs atļauts izplatīt citiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

 

Ar cieņu,
Irita Lāce
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas
vecākā referente

e-pasts Irita.Lace@zm.gov.lv
Tālr: 67027200 fax: 67027205