Augu izcelsmes mājražošanas produkcijas realizācijas iespējas veikalos.

Augu izcelsmes mājražošanas produkcijas realizācijas iespējas veikalos.

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 1

Labdien,

Ja atceraties, konferencē Bīriņu pilī pacēlās jautājums par augu izcelsmes mājražošanas produkcijas realizācijas iespējām veikalos, nevis tikai tirdziņos un ražošanas vietā (jo Jūs kā Lauku ceļotājs  šobrīd lobējat dzīvnieku izcelsmes pārtikas pārdošanas daudzveidošanu).

PVD uz mūsu konkrēto jautājumu - vai es kā reģistrēts mājražotājs augļu un dārzeņu sukādes esmu tiesīga pārdot jebkurā veikalā (nevis tikai mājražotāju), atbildi, diemžēl mēneša laikā tā arī nesniedza, bet viņu mājas lapā sadaļā jautājumi un atbildes ir publicēta sekojošā informācija:

"Kurš likums nosaka, ka NEdrīkstu savā veikalā likumīgi tirgot mājražotāju produkciju? (Esmu SIA nodokļu maksātājs 21%, starpnieks) Kad to drīkstēšu darīt?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Vineta Grīnberga:

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta sestā daļa noteic, ka pārtiku, kas ražota, apstrādāta vai pārstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt tieši galapatērētājam (tieši ražošanas vietā, tirgū, gadatirgos, ielu tirdzniecībā), ievērojot pārtikas aprites normatīvo aktu prasības. Jautājumos par izmaiņām normatīvajos aktos iesakām vērsties pie likumdevējiem."

Un šeit ir minēti termini no Vadlīnijām ogu un augļu pārstrādei, kas publicētas Zemkopibas ministrijas mājas lapā un uz kurām PVD visu laiku atsaucas.

Mājražošana – pārtikas ražošana realizācijai, kas saskaņā ar regulas 852/2004 2.pielikuma 3.nodaļu, notiek telpās, ko galvenokārt izmanto kā privātmājas, bet kur regulāri laišanai tirgū tiek gatavotas pārtika; mājražoto produkciju drīkst izplatīt tikai tieši gala patērētājam .

Galapatērētājs – pēdējais pārtikas produkta patērētājs, kurš neizmanto pārtiku uzņēmējdarbībā, kas saistīta ar pārtikas apriti.

Viss minētais norāda, ka nekas PVD darbībā attiecībā uz mājražotājiem (ogu un augļu pārstrādātājiem) nav mainījies.

Ar cieņu,
Zigfrīds un Evita Freimaņi no "Sveikuļiem"

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Augu izcelsmes mājražošanas produkcijas realizācijas iespējas veikalos.

Nosūtīja Lauku Celotajs

Labdien!

Eiropas Savienības normatīvie akti neierobežo augu izcelsmes pārtikas apriti starp reģistrētiem uzņēmumiem. Reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā jābūt visiem uzņēmumiem, kas iesaistās pārtikas apritē, arī mājražotājiem, tāpat visiem pārtikas uzņēmumiem jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29.aprīļa Regulā Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu.

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas apritei ir noteiktas stingrākas prasības. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29.aprīļa Regula Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, atļauj dzīvnieku izcelsmes pārtiku no viena mazumtirdzniecības uzņēmuma (t.sk. mājražotāja) realizēt citam tikai tad, ja uzņēmums, kurš piegādā dzīvnieku izcelsmes pārtiku, ir atzīts. Tomēr Regula Nr.853/2004 paredz atkāpi no minētās prasības - dzīvnieku izcelsmes pārtiku var realizēt citam uzņēmumam, ja nacionālajā normatīvajā aktā ir noteikts, ka šādas darbības ir papildus, ierobežotas un vietēja mēroga.

Šobrīd Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta sestā daļa nosaka, ka: „pārtiku, kas ražota, pārstrādāta vai apstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt vietējā tirgū tieši patērētājam, ievērojot higiēnas prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei”, kas nodrošina vienādus nosacījumus kā dzīvnieku, tā augu izcelsmes pārtikas apritei, tādejādi ierobežojot PVD reģistrēto augu izcelsmes pārtikas mājražošanas uzņēmumu iespējas saražoto pārtiku realizēt citiem uzņēmumiem.

Lai sakārtotu situāciju mājražošanas nozarē, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi:

1)      grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā, kas 9. oktobrī Saeimā ir pieņemti 1. lasījumā, un paredz no likuma izslēgt 4.panta sesto daļu;

2)      Ministru kabineta noteikumu projektu, lai Latvija varētu izmantot Regulā Nr.853/2004 atļauto atkāpi dzīvnieku izcelsmes pārtikai (projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē).

Pēc grozījumu Pārtikas aprites uzraudzības likumā pieņemšanas un spēkā stāšanās augu izcelsmes pārtiku, kuru būs ražota PVD reģistrētā mājražošanas uzņēmumā, būs atļauts izplatīt citiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

 

Ar cieņu,
Irita Lāce
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas
vecākā referente

e-pasts Irita.Lace@zm.gov.lv
Tālr: 67027200 fax: 67027205