Profesionālās diskusijas

Atkritumu apsaimniekošanas problēmas

Atbilde: Atkritumu apsaimniekošanas problēmas

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 0
Liels paldies, ka par šo gadījumu informējāt mūs, lai varam sniegt skaidrojumu, ko aicinām pārsūtīt arī viesu nama “Mauriņi” saimniecei.

Siguldas pilsētas SIA “Jumis” Siguldas novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošina vairākas atkritumu šķirošanas iespējas. Ikviens ir aicināts izmantot atkritumu šķirošanas laukumu “Zemdegas”, kurā var ērti nodot arī lielāku apjomu stikla vai kartona iepakojumu. Tāpat visā novadā ir izveidota publiski pieejama atkritumu šķirošanas infrastruktūra – vairāk nekā 84 konteineri stikla pudeļu un burku šķirošanai, kā arī 54 konteineri tā sauktā vieglā iepakojuma (papīra, kartona un metāla iepakojuma) šķirošanai. Konteineru atveres ir veidotas tā, lai tajos nevarētu izmest sadzīves atkritumu maisus, jo diemžēl joprojām ir virkne iedzīvotāju, kuri šķiroto atkritumu konteineros izmet sadzīves atkritumus tādējādi sabojājot arī pārstrādei derīgo iepakojumu. Tāpat mājsaimniecībām tiek piedāvāti bezmaksas maisi stikla un vieglā iepakojuma šķirošanai. Juridiskajām personām, kurām ikdienā rodas lielāks iepakojuma apjoms, arī tiek nodrošināti viņiem piemērotākie atkritumu šķirošanas risinājumi. Piemēram, ir pieejami individuālie konteineri stikla pudeļu un burku šķirošanai, kuru tukšošana neierobežotu reižu skaitu tiek nodrošināta bez maksas, samaksājot tikai simbolisku konteinera nomaksas maksu 1 EUR (ieskaitot PVN). Arī vieglā iepakojuma šķirošanai uzņēmumi var pasūtīt individuālos konteinerus, par kuru apsaimniekošanu jāmaksā tikai par transporta izdevumiem. No apsaimniekošanas un vides viedokļa visefektīvāk ir veidot publiskos šķirošanas punktus, taču, apzinoties iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienas paradumus, piedāvājam arī individuālus risinājumus, lai radītu iespējami lielāku motivāciju šķirot atkritumus.

Ja nav atteikta sadzīves atkritumu konteineru tukšošana, tad uzņēmums ir tiesīgs piemērot maksu par sniegto pakalpojumu pat tad, ja konteineri nav izstumti un tāpēc tos nevar iztukšot. Tieši tāpēc aicinām klientus atteikt izvešanu, ja tā nav nepieciešama un lai pakalpojuma sniedzējam nav jāveic “tukši” braucieni, patērējot gan degvielu, gan citus resursus. Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) vērsusi mūsu uzmanību, ka vides piesārņojums atkritumu apsaimniekošanas procesa laikā ir jāsamazina, tieši tāpēc mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai mūsu atkritumu izvešanas maršruti un sistēma kopumā būtu iespējami efektīvāka un ekoloģiskāka.

Tāpēc aicinām viesu namu izvērtēt atkritumu izvešanas biežumu un, ja nepieciešams, vienoties par retāku izvešanu, piesakot papildu izvešanas reizes. Tāpat aicinām sazināties ar Siguldas pilsētas SIA “Jumis” (tālr. 26112288, e-pasts: info@jumis.lv) par individuāliem risinājumiem atkritumu šķirošanai, kas būtu piemērotākie viesu nama vajadzībām.

Ar cieņu,
Kristīne Lūse,
Siguldas pilsētas SIA "Jumis" direktore
Tālr.: +371 29398627
E-pasts: kristine.luse@jumis.lv
www.jumis.lv