Likumdevēji izslēdz gaismu Latvijas laukos

Re: Likumdevēji izslēdz gaismu Latvijas laukos

от Lauku Celotajs -
Количество ответов: 0

LR Saeima ziņo, ka sociālās iemaksas no minimālās algas atceltas http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25452-saeima-atbalsta-mikrouznemumu-nodokla-likmes-palielinasanu-lidz-15-atcel-socialas-iemaksas-no-minima .

Vēlreiz paldies LC valdei, īpaši Zanei Vaivodei un visiem LC biedriem, kuri iesaistījās jautājuma risināšanā!