Profesionālās diskusijas

Kad nepieciešams reģistrēt saimniecisko darbību?

Atbilde: Kad nepieciešams reģistrēt saimniecisko darbību?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 0

Labdien,

konsultējos ar likumu, lai precīzi atbildētu uz jūsu jautājumu.

9. pants. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi

1. Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi:

1) ienākumi no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas vai nemedījamās sugas indivīda — parka vīngliemezis (Helix pomatia) — ieguves, ja tie nepārsniedz 3000 euro gadā, ņemot vērā šā panta 3.1, 3.un 3.daļas nosacījumus;

    3.2 Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētie lauku tūrisma pakalpojumi šā likuma izpratnē ir lauku teritorijās vai lauku apdzīvotās vietās sniegtie     viesu izmitināšanas pakalpojumi speciāli ierīkotās viesu izmitināšanas mītnēs vai citās pielāgotās telpās, kurās gultas vietu pamatskaits             nepārsniedz 12 un gultas vietu papildu skaits nav lielāks par 6, kā arī ar tiem saistītie papildu pakalpojumi, kas balstās uz vietējiem kultūras un dabas resursiem.


Tātad pamatā ir jābūt lauku teritorijās sniegtajiem izmitināšanas pakalpojumiem, tad attiecināmi ir arī ar papildus pakalpojumi. Kanoe laivu noma vien atsevišķi nevar tikt uzskatīta par tūrisma pakalpojumu šī likuma izpratnē, lai piemērotu atļauju nereģistrēties.


Ir arī iespēja uzdot jautājumu VID mājas lapā, viņi sniedz izsmeļošas un uz likumiem balstītas atbildes.


Ar cieņu,

Kristīne Pētersone
grāmatvede
LLTA Lauku ceļotājs