Profesionālās diskusijas

Vai PVD inspektoriem ir pienākums sniegt arī konsultācijas par jautājumiem ne tikai pārbaudīt, sodīt?

Atbilde: Vai PVD inspektoriem ir pienākums sniegt arī konsultācijas par jautājumiem ne tikai pārbaudīt, sodīt?

nosūtīja Lauku Celotajs
Number of replies: 0

PVD atbilde: Atbilstoši MK noteikumu Nr.142 ,,Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums’’  4.6. punktam - informē sabiedrību par dienesta darbību un sniedz konsultācijas fiziskajām un juridiskām personām;

Šīs funkcijas ietvaros PVD nepiemēro praksi sniegt konsultācijas uzņēmumu inspekcijas laikā, kā arī sniedz konsultācijas samērīguma robežās.