Kas nepieciešams, lai saņemtu atļauju uzstādīt brūno tūrisma/informācijas ceļa zīmi?

Kas nepieciešams, lai saņemtu atļauju uzstādīt brūno tūrisma/informācijas ceļa zīmi?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 2

 

Labdien,

Vēlamies pie ceptuves ceļa malā izvietot brūno tūrisma/informācijas zīmi – Maizes ceptuve.

Kā jau zināt, ir jau 6 gadi, kopš aktīvi esam sākuši sniegt arī tūrisma pakalpojumus, popularizējot Latvijas īstās rudzu maizes cepšanas tradīcijas, izglītojot jaunatni un iepriecinot gan lielus, gan mazus apmeklētājus ar izvēlētajām aktivitātēm.

Kontaktpersonai Latvijas Valsts ceļos tika nosūtīts:

1.       Izklaides un pasākumu nodaļas vadītājas apraksts “Tūrisms lāčos” – neder

2.       Lauku ceļotāja izziņa – neder

Tiek prasīta Izziņa no plānošanas reģiona tūrisma datu bāzes. Plānošanas reģionā paraksttiesīgā persona ir atvaļinājumā, bet persona, ar ko komunicējām, norādīja,  ka tādas datu bāzes nav. Zvanot uz TAVA, arī viņi man nemācēja atbildēt, kāda tūrisma izziņa un no kā nepieciešama. Tūrisma informācijas centra pagastā vai novadā nav.

Tā nu tagad nesaprotu vairs pie kā griezties, lai apstiprinātu redzamo un zināmo. Ceru, ka kopīgi varēsim rast atrisinājumu un ceļš uz zīmes iegūšanu būs vieglāks vēl kādam.

Ar cieņu,
Līga Valdheima
Izklaides un pasākumu nodaļas vadītāja
SIA „Lāči”

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Kas nepieciešams, lai saņemtu atļauju uzstādīt brūno tūrisma/informācijas ceļa zīmi?

Nosūtīja Lauku Celotajs

Labdien,

Noteikumi par ceļa zīmju 631 „Ievērojama vieta” un 706 „Virziena rādītājs” lai apzīmētu tūrisma objektu, ir noteikti Latvijas Valsts standartā LSV 77-2;2014, kas ir spēkā no 2014.gada 27.marta.

LSV 6.7.6 un 6.8.4. punktos noteikts, ka pašvaldība, kuras teritorijā atrodas tūrisma objekts, sniedz rakstisku atzinumu par zīmes uzstādīšanu, pamatojoties uz izstrādātiem vienotiem kritērijiem. Katras pašvaldības kompetencē ir realizēt tūrisma objekta izvērtējumu, taču nav noteikti konkrēti izvērtēšanas uzstādījumi attiecībā uz šiem kritērijiem. Līdz ar to, katra pašvaldība ir tiesīga noteikt savus uzstādījumus objekta izvērtēšanai.

Ņemot vērā, ka SIA „Lāči” ir saskāries ar problēmām 631. un/vai 706. ceļa zīmes uzstādīšanai, Ekonomikas ministrija iesaka komersantam rakstīt vēstuli Tūrisma Attīstības valsts aģentūrai (TAVA) ar lūgumu izvērtēt SIA „Lāči” kā tūrisma objektu un Babītes pašvaldībai rast iespēju konkrētās zīmes uzstādīt. Tāpat, vēstulē jānorāda konkrēta informācija par ceļu un kilometru, kur nepieciešams uzstādīt zīmes.

Ar cieņu,
Madara Lūka
Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļa
t.67013256, Madara.Luka@em.gov.lv