Kādi ir biežākie iemesli attiecībā uz ugunsgrēkiem, kāpēc apdrošinātājs atsaka atlīdzības izmaksu?

Kādi ir biežākie iemesli attiecībā uz ugunsgrēkiem, kāpēc apdrošinātājs atsaka atlīdzības izmaksu?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 1

Kādi ir biežākie iemesli attiecībā uz ugunsgrēkiem, kāpēc apdrošinātājs atsaka atlīdzības izmaksu?

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Kādi ir biežākie iemesli attiecībā uz ugunsgrēkiem, kāpēc apdrošinātājs atsaka atlīdzības izmaksu?

Nosūtīja Lauku Celotajs

Atbild apdrošināšanas kompānija "Compensa": Latvijas Republikas tiesību aktos ir minētas īpašuma būvniecības un ekspluatācijas prasības, par kuru ievērošanu ir atbildīgs īpašnieks. Biežākie ugunsgrēku cēloņi ir saistīti ar neatbilstoši veiktiem būvniecības darbiem objektos vai arī ekspluatācijas noteikumu pārkāpumiem. Tāpat kā katrs īpašums ir unikāls, arī apdrošināšanas gadījuma iestāšanās apstākļi ir atšķirīgi, tādēļ ir svarīgi, lai apdrošinātājam būtu pieejama pilna informācija par izveidojušos situāciju. Viens no risinājumiem klientam ir jau pirms apdrošināšanas polises noslēgšanas iepazīties ar līguma nosacījumiem, kā arī iesakām izmantot iespēju piesaistīt apdrošinātāju, lai tas klātienē izvērtē objektu un situāciju pirms līguma noslēgšanas, attiecīgi vienoties par konkrētajiem nosacījumiem attiecībā uz apdrošināto objektu.