Profesionālās diskusijas

Vai pašvaldība drīkst paaugstināt zemes nodokli?

Atbilde: Vai pašvaldība drīkst paaugstināt zemes nodokli?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 0

Pašvaldībām ir iespējas piemērot nodokļa atvieglojumus savas kompetences ietvaros. Piemēram, Rīgā ir spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” http://likumi.lv/doc.php?id=254268.

Lauku ceļotājs