Vai pašvaldība drīkst paaugstināt zemes nodokli?

Vai pašvaldība drīkst paaugstināt zemes nodokli?

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 3

Vai pašvaldība ir tiesīga divas reizes paaugstināt zemes nodokli, piemērojot zemes īpašumam, uz kura atrodas brīvdienu māja, nodokli kā par komercdarbībai  domātu zemi? Brīvdienu mājā viesi ir tikai 3 mēnešus gadā.

Valdis Rande,
“Brāļtīrumu” saimnieks

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Vai pašvaldība drīkst paaugstināt zemes nodokli?

Nosūtīja Lauku Celotajs

Labdien!
Diemžēl jautājums ir ārkārtīgi neskaidri formulēts. No tā, kas ir uzrakstīts, šķiet, ka visticamāk nodokļa pieaugums ir dēļ kadastrālo vērtību izmaiņām, kas nav pašvaldības atbildības jomā, bet ko nosaka Ministru kabinets.
Atlaides pašvaldība piešķir tikai pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem. Pašvaldību iespējas piemērot plašas atlaides ir ļoti ierobežotas, jo valdība kā katras pašvaldības konkrētā gada budžeta ienākumus plānos visu apliekamo objektu kadastrālo vērtību (!) reizinājumu ar likumā (!) noteikto nodokļa likmi, piemērojot iekasējamības koeficientu  0,8. (nevienam citam nodoklim netiek ne prognozēta 80% iekasējamība no maksimāli teorētiski iespējamā, ne arī sasniegts 80% iekasējums...). Turklāt Saeima ar likumu ir noteikusi, ka pašvaldībām jāievēro atbildīgas budžeta plānošanas princips, saskaņā ar kuru pašvaldība salāgo savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem. Savukārt attiecībā uz nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, ir noteikti papildus ierobežojumi  nodokļa atvieglojumu piešķiršanā, paredzot, ka ir jāievēro de minimis atbalsts.

Sanita Šķiltere
Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
Latvijas Pašvaldību savienība
Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67326633, 26313528
Fakss: 67212241
E-pasts: sanita.skiltere@lps.lv

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Vai pašvaldība drīkst paaugstināt zemes nodokli?

Nosūtīja Lauku Celotajs

Labdien!

Apspriedāmies ar kolēģiem un pilnībā piekrītam LPS viedoklim -  ir par maz informācijas, lai šo situāciju skaidrotu.
Nekustamā īpašuma nodoklis sastāv no nodokļa par zemi un nodokļa par ēkām. Katram tam ir sava likme. Atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” atvieglojumus piešķir nekustamā īpašuma nodoklim (detālāk šī likuma tekstā). Principā ir iespēja atbalstīt uzņēmējus, piešķirot atlaidi, bet tas atkarīgs no pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā raksta LPS.

Visprecīzāk, balstoties uz konkrētiem faktiem, varētu atbildēt Finanšu ministrija, jo nodokļu politika ir viņu ziņā.

Veiksmīgi!
Dace Granta
VARAM
Dace.Granta@varam.gov.lv

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Vai pašvaldība drīkst paaugstināt zemes nodokli?

Nosūtīja Lauku Celotajs

Pašvaldībām ir iespējas piemērot nodokļa atvieglojumus savas kompetences ietvaros. Piemēram, Rīgā ir spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” http://likumi.lv/doc.php?id=254268.

Lauku ceļotājs