Obligātā video novērošana alkohola tirdzniecibas vietās un datu reģistrēšanas izmaksas ar 2014. gada 1. janvāri

Obligātā video novērošana alkohola tirdzniecibas vietās un datu reģistrēšanas izmaksas ar 2014. gada 1. janvāri

Nosūtīja Lauku Celotajs
Atbilžu skaits: 12

Meklējot atbildes uz dažādiem jautājumiem un likuma izmaiņām, man radās ierosinājums kādā sēdē vai sapulcē (ja vien iespējams vēl pagūt uz kopsapulci) izskatīt tēmu par Fizisko datu drošību - cik ļoti tas skar
tūrisma uzņēmējus, likums un apliecības datu drošības speciālistiem???
Varbūt pat ir iespēja palūgt kādu pārstāvi no Datu valsts inspekcijas, lai pastāsta sīkāk.

Turklāt no 2014.gada 1. janvāra visiem, kuri tirgo alkoholu arī mazumtridzniecībā ir jāuzstāda novērošanas kameras tirdzniecības vietā... Domāju, ka tas skar vairākus tūrisma uzņēmumus. Un tas jau tieši saskaras ar Datu drošību.

Jauku dienu vēlot,
Zane
kempings "Ezerpriedes"

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Datu drošība

Nosūtīja Lauku Celotajs

Labdien,
Datu valsts inspekcija ir saņēmusi Jūsu š.g. 9.oktobra elektroniskā pasta vēstuli un informē, ka uz lauku māju saimniekiem, ja viņi veic personas datu apstrādi, attiecas Fizisko personu datu aizsardzības likums.
Dažos gadījumos, piemēram, veicot videonovērošanu vai izmitinot ārvalstu tūristus (arī saskaņā ar Tūrisma likuma 11.panta 7.daļu) un veicot viņu personas datu apstrādi, ir jāreģistrē šī personas datu apstrāde Datu valsts inspekcijā Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā.
Konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi un aizsardzību, varat saņemt katru darba dienu zvanot uz Datu valsts inspekcijas konsultatīvo tālruni Nr.67223131 laika posmā no plkst. 14:00-16:00.
Lūdzu informējiet, ja nepieciešama papildus informācija.

Ar cieņu,
Datu valsts inspekcija
tālr. 67223131

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Datu drošība

Nosūtīja Lauku Celotajs

Precizējot jautājumu:
Videonoverošanu nosaka izmaiņas alkohola aprites likumā, kas stāsies spēkā no 2014.gada 1. janvāra. Tas paredz ka visiem, kuri tirgo (arī mājražotājiem, kuri taisa vīnu, alu tūristiem utt.) alkoholu, kas stiprāks par 5,8 promillēm jābūt videonovērošanai tirdzniecības telpā -  24 h diennaktī ar iespēju ierakstu uzglabāt 7 dienas un uzrādīt pēc pieprasījuma.
Tādēļ pacēlu šo jautājumu, jo domāju, ka skars daudzus mazos uzņēmējus, bet tās jau atkal ir papildus izmaksas un tajā brīdī, kad uzliek videonoverošanu pēc valsts likumdošanas pieslēdzas Datu Valsts Inspekcija, no kuras arī labprāt uzzinātu par prasībām videonovērošanai un atskaitīšanos. Vai var likt jebkādu kameru - teiksim var ielikt pa 10 Ls un var arī pa 300 Ls??? Izmaksas šīm atskaitēm - reģistrēšanās Datu inspekcijā...

Konkrēti jautājumi, uz kuriem gaidām atbildi no Datu valsts inspekcijas:
Kas jāievēro, uzstādot novērošanas kameras?
Kur, kā un kad jāatskaitās?
Kādas ir izmaksas, rereģistrējoties Datu valsts inspekcijā? (šur tur minēta summa 20 - 40 Ls - . Par ko, uz kādu laiku? )
Kādas ir DVI prasības vietējo klientu uzkaitei - datu glabāšana?
Ko drīkst prasīt uzrādīt klientam?
Par ārvalstnieku reģistrēšanu ir skaidrs, bet kā ar pārējiem?

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Datu drošība

Nosūtīja Lauku Celotajs

No Datu valsts inspekcijas "Lauku ceļotājs" ir saņēmis sekojošu atbildi:

Labdien,

Datu valsts inspekcija, atbildot uz Jūsu š.g. 11. un 16.oktobra elektroniskā pasta vēstuli, sniedz atbildes uz Jūsu jautājumiem:

1)       Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu videonovērošanas ietvaros tiek veikta personas datu apstrāde, tādēļ uzņēmumiem kā pārziņiem šāda personas datu apstrāde ir jāreģistrē Datu valsts inspekcijā vai iespējams iecelt personas datu aizsardzības speciālistu. Jūsu e-pasta vēstulē norādītais likums ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats (kas nosaka, kādēļ šāda personas datu apstrāde veicama). Pirms iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā, nepieciešams nomaksāt valsts nodevu (20 vai 40 LVL atkarībā no nodarbināto skaita).

               Detalizētu informāciju (t.sk. rekomendāciju par videonovērošanas veikšanu, kuru pievienojam šai elektroniskā pasta vēstulei), kā arī iesnieguma veidlapu (pievienota šai elektroniskā pasta vēstulei) un vadlīnijas šī iesnieguma aizpildīšanai lūdzu skatīt Datu valsts inspekcijas interneta mājas lapā - http://www.dvi.gov.lv/izmainas/. Turklāt katru darba dienu laikā no plkst.14:00-16:00 iespējams konsultēties par reģistrācijas un personas datu aizsardzības jautājumiem pa tālruni Nr.67223131.

               Turklāt ir iespējams izmantot Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu, kad Datu valsts inspekcijas speciālists palīdz aizpildīt reģistrācijas iesniegumu, tādejādi arī samazinās termiņš, kura ietvaros tiek izskatīts iesniegums.

               Lēmums par personas datu apstrādes reģistrēšanu tiek pieņemts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, vai arī tiek pieprasīta papildus informācija (gadījumā, ja sniegtā informācija nav precīza un pietiekama, kas savukārt tiek konstatēts pirmsreģistrācijas pārbaudē). Uzņēmējiem jārēķinās, ka būs jāuzstāda informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu.

2)       Jautājums, kādu kameru izvēlēties, nav Datu valsts inspekcijas kompetencē, jo uzņēmējam ir tiesības izvēlēties videonovērošanas kameras, kas atbilst viņa izvēlētājai personas datu apstrādei. Turklāt Datu valsts inspekcija nedrīkst lobēt kādas konkrētas kompānijas produkciju.

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Datu drošība

Nosūtīja Lauku Celotajs

Asociācijas vārdā 6. novembrī nosūtījām vēstuli Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Saeimas Tautsaimniecības komisijai un Zemkopības ministrijai par Alkoholisko dzērienu aprites likumā ietverto tiesību normu piemērošanu (skatiet tekstu pielikumā).

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Datu drošība

Nosūtīja Lauku Celotajs

LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas atbilde:

"... grozījumu mērķis ir labāka kontrole par alkoholisko dzērienu apriti, nepieļaujot alkoholisko dzērienu pārdošanu nepilngadīgām personām un alkoholisko dzērienu pārdošanu pēc likumā noteiktā laika. Uzskatu, ka šai kontrolei jābūt visaptverošai un izņēmumu ieviešanai šobrīd nav pamata."

Pilnu atbildes tekstu skatiet pielikumā.

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Datu drošība

Nosūtīja Lauku Celotajs

Finanšu ministrijas atbilde:

"Norādām, ka minētie likuma grozījumi tika izstrādāti ar mērķi, lai mazinātu alkoholisko dzērienu patēriņu jauniešu vidū. Līdz ar toi Alkoholisko dzērienu aprites likumā tika ietvertas vairākjas tiesību normas ar nolūku ierobežot alkoholisko dzērinu pieejamību mazumtirdzniecībā, kur tos realizē promnešanai, personām vecumā līdz 18 gadiem.

Papldus tam, norādām, ka Alkoholisko dzērienu aprites likuma grozījumu tapšanas stadijā Finanšu ministrija 2013. gada 27. februāra vēstulē, kas bija adresēta Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, izteica iebildumu pret minētās normas ietveršanu likumā. Savā vēstulē Finanšu ministrija skaidroja, ka šādas tiesību normas ieviešana radīs papildus administratīvo slogu mazajiem komersantiem, it sevišķi lauku apvidos, radīs zaudējumus un ievērojamus apgrūtinājumus legālo nodokļu maksātāju darbībai, kā arī izkropļos komersantu savstarpējo konkurenci." 

Vēstuli parakstījusi A. Kaļāne, valsts sekretāra vietnieka nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos p.i. - Tiešo nodokļu departamenta direktore.

Pilnu atbildes tekstu skatiet pielikumā.

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Datu drošība

Nosūtīja Lauku Celotajs

Zemkopības ministrijas atbilde:

Pamatojoties uz to, ka Alkoholisko dzērienu aprites likums (turpmāk – likums) nav ministrijas kompetencē un lai novērstu iespējami neatbilstošu interpretāciju attiecībā uz likuma 6. Panta 1.1 punktā noteikto alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības aizliegumu, veiksim konsultācijas ar minētā likumā izstrādāto grozījumu autoriem un atbilstoši iesaistītām ministrijām.

Pēc atbildes saņemšanas, ministrija savas kompetences ietvaros sniegs precizējošu skaidrojumu par normatīvā akta izmaiņu noteikto pasākumu ietekmi uz mazajiem uzņēmumiem.

Pilnu vēstules tekstu skatiet pielikumā.

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Obligātā video novērošana alkohola tirdzniecibas vietās un datu reģistrēšanas izmaksas ar 2014. gada 1. janvāri

Nosūtīja Lauku Celotajs

Labdien! 
Atbildot uz Jūsu vēstuli par izmaiņām likumā, kas nosaka to, ka mazumtidzniecības telpās ir jābūt video novērošanai, varu teikt, ka par to ir nobažījušies mazie vīndari. Jo, lai tirgotu vīnu gala patērētājam, vīndarim ir jāreģistrē gan ražotne, gan mazumtirdzniecības vieta (veikals), kam ir jābūt ar reģistrētu darba laiku, video novērošanu, telpām virs 22 m^2, abās no vietām ir jābūt pa darbiniekam, kas strādā tikai noteiktajā darba laikā utt. Cik man zināms, tad uz kolēģu vēstulēm ir atbildēts, ka nekādas atlaides mazajiem uzņēmējiem nav. Arī tiem vīndariem, kas tikai pāris reizes gadā izbrauc uz tirdziņiem. 
Nāks pirmās pārbaudes, tad jau skaidrība ieviesīsies. 
Mārtiņš

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Obligātā video novērošana alkohola tirdzniecibas vietās un datu reģistrēšanas izmaksas ar 2014. gada 1. janvāri

Nosūtīja Lauku Celotajs

Labdien,

Paldies par e-pastu. Kā reiz gatavojos Jums rakstīt / jautāt par šo tēmu.
1.) Saprotu, ka šobrīd nekādu atvieglojumu lauku tūrisma mītnēm nav? Tātad video kameru ir jāiegādājas un jāuzstāda?
2.) Saprotu, ka nekādu konkrētu prasību attiecībā uz video kameras veidu, izšķirtspēju u.c. parametriem likumā nav. Vai tā?
3.) Vai ir kādi noteikumi par to, ko kamerai būtu jāfiksē? Vai tai ir jābūt vērstai uz alkoholisko dzērienu plauktu vai arī uz leti, vai pircēju?

Paldies.

Veiksmīgu dienu vēlot,
Agris no "Leiputrijas"
Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Obligātā video novērošana alkohola tirdzniecibas vietās un datu reģistrēšanas izmaksas ar 2014. gada 1. janvāri

Nosūtīja Lauku Celotajs

Labdien!

Paldies par informāciju. Alkoholisko dzērienu aprites likuma grozījumi maziem tirgotājiem stipri sarežģī dzīvi.
Man nav skaidrs, kā piemēram tagad varēs vīnu tirgot dažādos tirdziņos.

Ar cieņu,
Evija Kopštāle

SIA  "EVI&JO" īpašniece

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Obligātā video novērošana alkohola tirdzniecibas vietās un datu reģistrēšanas izmaksas ar 2014. gada 1. janvāri

Nosūtīja Lauku Celotajs

Labrīt!

Ļoti patīkami, ka atbildējāt.
Tirdziņi ir viena joma un vēl ir virkne vīna darītavu, kam ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļaujas, bet tirgo tikai savu vīnu un ne jau regulāri, bet tas pamatā ir degustāciju ietvaros.
Izlasīju deputāta Latkovska atbildi- nu jāā.... izskatās, ka cilvēks ir tālu no reālās dzīves. Tie kas gribēs dzert, tie atradīs iespēju iegādāties alkoholu neskatoties uz šiem muļķīgajiem ierosinājumiem.

Ar cieņu.
Evija Kopštāle

Atbildot uz Lauku Celotajs

Atbilde: Obligātā video novērošana alkohola tirdzniecibas vietās un datu reģistrēšanas izmaksas ar 2014. gada 1. janvāri

Nosūtīja Ivars Forands
Sveicieni!
Noderīgi izlasīt šo VID preses relīzi un atsauces uz informāciju VID mājas lapā.

http://m.lvportals.lv/preses-relizes.php?id=259966

GALVENO - izkopēju - skatīt OTRO RINDKOPU:
Tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās apkalpošanas vietās, kurās tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni, izņemot alu, kurā absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 5,8 tilpumprocentus, no 2014.gada 1.janvāra jānodrošina nepārtraukta videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas.
!!!Vēršam uzmanību, ka minētā prasība attiecas tikai uz tādām alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietām, kur alkoholiskie dzērieni tiek realizēti promnešanai (piemēram, veikaliem un veikaliem-kafejnīcām), bet neattiecas uz tām alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietām, kur alkoholiskie dzērieni tiek realizēti tikai patērēšanai uz vietas (piemēram, kafejnīcām, restorāniem u.tml.). !!!

Novēlējums - saglabāt vēsu prātu un būt kreatīviem:)

Cieņā,

Ivars Forands
Viesnīca "Skanste" & Alpaku saimniecība